مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بحران استاندارد برای خودزنی و خودکشی – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A standardized crisis management model for self-harming and suicidal individuals with three or more diagnostic criteria of borderline personality disorder: The Brief Admission Skåne randomized controlled […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوش بینی و بدبینی به عنوان پیش گوی خلاقیت کارمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The optimism-pessimism ratio as predictor of employee creativity: the promise of duality ترجمه عنوان مقاله نسبت خوش بینی و بد بینی به عنوان پیش گوی خلاقیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوش بینی و بدبینی در جمعیت عمومی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimism and pessimism in the general population: Psychometric properties of the Life Orientation Test (LOT-R) ترجمه عنوان مقاله خوش بینی و بدبینی در جمعیت عمومی: ویژگی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییراتی در خود دلسوزی مرتبط با تغییرات سلامتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Don’t be so hard on yourself! Changes in self-compassion during the first year of university are associated with changes in well-being ترجمه عنوان مقاله به خودتان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحصیل دلسوزانه از پیش دبستانی تا مدرسه عالی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Compassionate education from preschool to graduate school: Bringing a culture of compassion into the classroom ترجمه عنوان مقاله تحصیل دلسوزانه از پیش دبستانی تا مدرسه عالی: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی سلفی: کاوش خودشیفتگی در رسانه های اجتماعی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Selfie-Marketing: Exploring Narcissism and Self-Concept in Visual User-Generated Content on Social Media ترجمه عنوان مقاله بازاریابی سلفی: کاوش خودشیفتگی و خودانگاری در محتوای دیداری تولید شده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبران تجاری خودشیفته به عنوان خبرنگاران ممتاز – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Narcissistic business leaders as heralds of the self-proclaimed excellence ترجمه عنوان مقاله رهبران تجاری خودشیفته به عنوان خبرنگاران ممتاز خود اظهار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی، خودشیفتگی و اعتماد به نفس – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey ترجمه عنوان مقاله روابط بین استفاده اعتیاد آور از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاهش افسردگی بر بهره وری کار و درآمد – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of Depression Alleviation on Work Productivity and Income Among HIV Patients in Uganda ترجمه عنوان مقاله اثرات کاهش افسردگی بر بهره وری کار و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی آتیپیک و افسردگی غير آتیپيک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 67 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Atypical Depression and Non-Atypical Depression: Is HPA Axis Function a Biomarker? A Systematic Review ترجمه عنوان مقاله افسردگی آتیپیک و افسردگی غير آتیپيک: آیا محور HPA […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودمردم نگاری اکتشافی در مورد افسردگی در دانشگاه – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reconstructing my identity: An autoethnographic exploration of depression and anxiety in academia ترجمه عنوان مقاله بازسازی هویت من: خودمردم نگاری اکتشافی در مورد افسردگی و اضطراب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر انسجام خانواده بر رضایت از تعطیلات – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining family cohesion’s influence on resort vacation satisfaction ترجمه عنوان مقاله آزمایش تاثیر انسجام خانواده بر رضایت از تعطیلات مکرر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فارماکوژنومیک در درمان اختلالات خلقی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pharmacogenomics in the treatment of mood disorders: Strategies and Opportunities for personalized psychiatry ترجمه عنوان مقاله فارماکوژنومیک در درمان اختلالات خلقی: استراتژی ها و فرصت […]

مشاهده و دانلود رایگان