مقاله انگلیسی رایگان در مورد سطوح هوش هیجانی و ارتباطات در حرفه های فناوری اطلاعات – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence and communication levels in information technology professionals ترجمه عنوان مقاله سطوح هوش هیجانی و ارتباطات در حرفه های فناوری اطلاعات فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی افسردگی در صرع – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of depression in epilepsy: the utility of common and disease-specific self-report depression measures ترجمه عنوان مقاله ارزیابی افسردگی در صرع: ابزار اندازه گیری […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی پس از سکته مغزی در اردن – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Post-Stroke Depression in Jordan: Prevalence Correlates and Predictors ترجمه عنوان مقاله افسردگی پس از سکته مغزی در اردن: مقادیر و پیش بینی های شیوع فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی خوابی و افسردگی: عوامل خطر برای توسعه افسردگی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insomnia and depression: risk factors for development of depression in male Japanese workers during 2011–2013 ترجمه عنوان مقاله بی خوابی و افسردگی: عوامل خطر برای […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط بین فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش و قابلیت نوآوری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Relationships among organizational culture, knowledge sharing, and innovation capability: a case of the automobile industry in Taiwan ترجمه عنوان مقاله روابط بین فرهنگ سازمانی، اشتراک […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای هوش هیجانی و رهبری تحول گرای مدیران – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence and transformational leadership behaviours of construction project managers ترجمه عنوان مقاله رفتارهای هوش هیجانی و رهبری تحول گرای مدیران پروژه ساخت و ساز فرمت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان با انتقال هیجان برای 32 نفر در بی خوابی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Excitement transfer therapy for 32 cases of insomnia ترجمه عنوان مقاله درمان با انتقال هیجان برای 32 نفر در بی خوابی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی مورد استفاده در فرآیند مهاجرت مادری – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ethnography and emotions: cultural intelligence applied to motherhood migration process ترجمه عنوان مقاله قوم شناسی و احساسات: هوش فرهنگی مورد استفاده در فرآیند مهاجرت مادری فرمت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش معنوی و تعصب مذهبی و رضایت از زندگی در مسلمانان – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring Relationship Between Spiritual Intelligence, Religiosity and Life Satisfaction Among Elderly Pakistani Muslims ترجمه عنوان مقاله کاوش روابط میان هوش معنوی و تعصب مذهبی و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر عزت نفس سازمانی در استراسیزم و رفتار های محل کار – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Mediating Effects of Organization-based Self-esteem for the Relationships between Workplace Ostracism and Workplace Behaviors ترجمه عنوان مقاله اثر واسطه گر عزت نفس سازمانی در رابطه […]

Read More