مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی فهرست آگاهی فراشناختی با استفاده از شواهد تجربی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluating the metacognitive awareness inventory using empirical factor-structure evidence ترجمه عنوان مقاله ارزیابی فهرست آگاهی فراشناختی با استفاده از شواهد تجربی ساختار فاکتوری فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستیابی به فراشناخت از طریق ساختار استراتژی فراشناختی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Achieving metacognition through cognitive strategy instruction ترجمه عنوان مقاله دستیابی به فراشناخت از طریق ساختار استراتژی فراشناختی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مجدد افسردگی در کودکان و والدین – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cognitive Reappraisal and Depression in Children with a Parent History of Depression ترجمه عنوان مقاله بررسی مجدد شناخت و افسردگی در کودکان با افسردگی والدین […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه مشتری مداری، کار عاطفی و فرسودگی شغلی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship between customer orientation, emotional labour and job burnout ترجمه عنوان مقاله رابطه مشتری مداری، کار عاطفی و فرسودگی شغلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد کاری یا فرسودگی شغلی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Work engagement or burnout: Which comes first? A meta-analysis of longitudinal evidence ترجمه عنوان مقاله تعهد کاری یا فرسودگی شغلی: کدام در اولویت قرار دارد؟ […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع کم خونی و درمان در مبتلایان به ADHD – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comorbidity prevalence and treatment outcome in children and adolescents with ADHD ترجمه عنوان مقاله شیوع کم خونی و نتیجه درمان در کودکان و نوجوانان مبتلا […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوهای آزاد بازی کودکان مبتلا به ADHD و دوستان آنها – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Observed Free-Play Patterns of Children with ADHD and Their Real-Life Friends ترجمه عنوان مقاله مشاهده الگوهای آزاد بازی کودکان مبتلا به ADHD و دوستان زندگی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین رفتارها و قربانی کردن همسالان در کودکان – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Relation between internalizing behaviors, externalizing behaviors, and peer victimization among children with and without ADHD ترجمه عنوان مقاله رابطه بین رفتارهای درونی، رفتارهای خارجی و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی و فشار روانی کارکنان بخش مددکاری اجتماعی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Work satisfaction and mental pressure of social workers and workers in social services ترجمه عنوان مقاله رضایت شغلی و فشار روانی کارکنان بخش مددکاری اجتماعی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقابله با استرس در شرایط روانشناسی بالینی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله It’s like being in a little psychological pressure cooker sometimes! A qualitative study of stress and coping in pre-qualification clinical psychology ترجمه عنوان مقاله یک مطالعه […]

Read More