مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشین کننده هیدرولیک مدل سازی ریاضی رسوب ذرات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Mathematical Modeling of Particle Deposition in Hydraulic Settler ترجمه عنوان مقاله  مدل سازی ریاضی رسوب ذرات در ته نشین کننده هیدرولیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی عمران و ریاضی گرایش های مرتبط  ریاضی کاربردی و مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A branch-and-cut framework for the consistent traveling salesman problem ترجمه عنوان مقاله  یک چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  ریاضی، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد کنترل بهینه مدل ابولا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Optimal control application to an Ebola model ترجمه عنوان مقاله  کاربرد کنترل بهینه برای یک مدل ابولا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی و ریاضی گرایش های مرتبط  تحقیق در عملیات مجله  مجله بیومدیکال گرمسیری آسیایی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری پاره تو کومپانز و شبکه DEA

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Pareto–Koopmans efficiency and network DEA ترجمه عنوان مقاله  بهره وری پاره تو کومپانز و شبکه DEA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  44 صفحه رشته های مرتبط  ریاضی مجله  مجله امگا – Omega دانشگاه  دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران کلمات کلیدی  تجزیه […]

مشاهده و دانلود رایگان