مقاله انگلیسی رایگان در مورد تب حلزونی از دیدگاه یک حلزون – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Schistosomiasis from a Snail’s Perspective: Advances in Snail Immunity ترجمه عنوان مقاله تب حلزونی از دیدگاه یک حلزون: پیشرفت هایی در ایمنی حلزون فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین ویژگی ویروس های منتقل شده از حلزون های آب شیرین – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله First characterization of viruses from freshwater snails of the genus Biomphalaria, the intermediate host of the parasite Schistosoma mansoni ترجمه عنوان مقاله اولین ویژگی ویروس های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل غذایی صدف حلزونی کاشته شده – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Snail as mini-livestock: Nutritional potential of farmed Pomacea canaliculata (Ampullariidae) ترجمه عنوان مقاله حلزون به عنوان موجود زنده کوچک: پتانسیل غذایی صدف حلزونی کاشته شده فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمله خرس قطبی به انسان – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Polar Bear Attacks on Humans: Implications of a Changing Climate ترجمه عنوان مقاله حمله خرس قطبی به انسان: پیامد های تغییرات آب و هوایی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکات خرس قطبی ماده در دریای کارا در تابستان – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Movement of a Female Polar Bear (Ursus maritimus) in the Kara Sea during the Summer Sea-ice Break-up ترجمه عنوان مقاله حرکات خرس قطبی ماده Ursus […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل گزینش منبع یخ دریایی برای خرس های قطبی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 39 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sea ice resource selection models for polar bears in the Barents Sea subpopulation ترجمه عنوان مقاله مدل های گزینش منبع یخ دریایی برای خرس های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهدید جمعیت خفاش های مهاجر توسط توربین های بادی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fatalities at wind turbines may threaten population viability of a migratory bat ترجمه عنوان مقاله تهدید احتمالی مرگ و میر در جمعیت خفاش های مهاجر توسط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکامل روش ها و افکار در مطالعات انجماد غلات – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Co-evolution of methods and thoughts in cereal domestication studies: a tale of barley (Hordeum vulgare) ترجمه عنوان مقاله تکامل روش ها و افکار در مطالعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه ذخیره سازی دسته غلات فرموله شده با آرد پوست موز – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Storage study of cereal bars formulated with banana peel flour; Bioactive compounds and texture properties ترجمه عنوان مقاله مطالعه ذخیره سازی دسته غلات فرموله شده با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعات بافت شناسی و ایمنی سنجی قانونی – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comprehensive Histological and Immunochemical Forensic Studies in Deaths Occurring in Custody ترجمه عنوان مقاله مطالعات جامع بافت شناسی و ایمنی سنجی قانونی در مرگ و میر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد LIBS-Raman: تجزیه و تحلیل کالکولی های کلیه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله LIBS-Raman: an effective complementary approach to analyze renal-calculi ترجمه عنوان مقاله LIBS-Raman: یک رویکرد موثر مکمل برای تجزیه و تحلیل کالکولی های کلیه فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش جهش های ژن pncA W68R و W68G در مقاومت پری زینامید – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Role of pncA gene mutations W68R and W68G in Pyrazinamide resistance ترجمه عنوان مقاله نقش جهش های ژن pncA W68R و W68G در مقاومت پری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویرایش CRISPR در تحقیقات بیولوژیکی و زیست پزشکی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله CRISPR Editing in Biological and Biomedical Investigation ترجمه عنوان مقاله ویرایش CRISPR در تحقیقات بیولوژیکی و زیست پزشکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان