مقاله انگلیسی رایگان در مورد منشاء حافظه سلول کشنده طبیعی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Origins of Natural Killer Cell Memory: Special Creation or Adaptive Evolution ترجمه عنوان مقاله منشاء حافظه سلول کشنده طبیعی: آفرینش خاص یا سازگاری تکاملی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محلی سازی زیرسلولی های پروتئین انسانی با یادگیری عمیق – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prediction of human protein subcellular localization using deep learning ترجمه عنوان مقاله پیش بینی محلی سازی زیرسلولی های پروتئین انسانی با استفاده از یادگیری عمیق فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مردم سهامدار و استفاده از حیوانات در توسعه دارو – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 56 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human Stakeholders and the Use of Animals in Drug Development ترجمه عنوان مقاله مردم سهامدار و استفاده از حیوانات در توسعه دارو فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حیوانات منبع بیماری زای مسمومیت غذایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Animals as sources of food-borne pathogens: A review ترجمه عنوان مقاله حیوانات منبع بیماری زای مسمومیت غذایی: یک بررسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سالخوردگی بر مسیر مصنوعی ملاتونین پلاسما – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The influence of ageing on the extrapineal melatonin synthetic pathway ترجمه عنوان مقاله تاثیر سالخوردگی بر مسیر مصنوعی ملاتونین پلاسما فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ملاتونین و برگ جیبرلیک اسید در کیفیت توت سیاه جامبو – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of melatonin and gibberellic acid foliar application on the yield and quality of Jumbo blackberry species ترجمه عنوان مقاله تاثیر ملاتونین و کاربرد برگ جیبرلیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات درمانی ملاتونین بر کیفیت توت فرنگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of melatonin treatment on the postharvest quality of strawberry fruit ترجمه عنوان مقاله اثرات درمانی ملاتونین بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخریب بی هوازی در خاک زمین های متانوژنیک برنج – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Potential contribution of acetogenesis to anaerobic degradation in methanogenic rice field soils ترجمه عنوان مقاله همکاری بالقوه استوژنسیس برای تخریب بی هوازی در خاک زمین های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغذیه خونی دوم توسط پشه ماده – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Second Blood Meal by Female Lutzomyia longipalpis: Enhancement by Oviposition and Its Effects on Digestion, Longevity, and Leishmania Infection ترجمه عنوان مقاله تغذیه خونی دوم توسط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکار سازی مکانیسم پاسخ فشار سیل و خشکی در سویا – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Proteomic approaches to uncover the flooding and drought stress response mechanisms in soybean ترجمه عنوان مقاله رویکرد های پروتئومیک برای آشکار سازی مکانیسم های پاسخ فشار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خفاش های جزایر فیلیپین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bats of the Philippine Islands –a review of research directions and relevance to nationallevel priorities and targets ترجمه عنوان مقاله خفاش های جزایر فیلیپین – بررسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتوسنتز تقویت شده در ریشه های رشادی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Improved photosynthesis in Arabidopsis roots by activation of GATA transcription factors ترجمه عنوان مقاله فتوسنتز تقویت شده در ریشه های رشادی با فعالسازی عوامل رونوشتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتوسنتز و نفوذ شوری: منحصر بفرد بودن هر دو؟ – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Photosynthesis and salinity: are these mutually exclusive? ترجمه عنوان مقاله فتوسنتز و نفوذ شوری: منحصر بفرد بودن متقابل هر دو؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان