مقاله انگلیسی رایگان در مورد حملات امنیتی سایبری در شهر های هوشمند – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cyber Security Attacks on Smart Cities and Associated Mobile Technologies ترجمه عنوان مقاله حملات امنیتی سایبری در شهر های هوشمند و تکنولوزی های مرتبط با […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی معماری شهر هوشمند بر پایه دانش – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis and assessment of a knowledge based smart city architecture providing service APIs ترجمه عنوان مقاله تحلیل و ارزیابی معماری شهر هوشمند بر پایه ی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند و اینترنت اشیا – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart City and IoT ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند و اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات، معماری، شهرسازی گرایش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند، ایمنی و امنیت – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart city, Safety and Security ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند، ایمنی و امنیت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی شهرسازی، معماری، فناوری اطلاعات […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های شهرهای هوشمند – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart Cities Prospects from the Results of the World Practice Expert Benchmarking ترجمه عنوان مقاله دیدگاه های شهرهای هوشمند از نتایج بدست آمده با محک […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجسم شهرهای هوشمندتر آینده – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Depicting the Smarter Cities of the Future: A Systematic Literature Review & Field Study ترجمه عنوان مقاله تجسم شهرهای هوشمندتر آینده: بررسی مطالعاتی اصولی و مطالعات […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محله هوشمند: رویکرد TISM برای توسعه شهر هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart neighbourhood: A TISM approach to reduce urban polarization for the sustainable development of smart cities ترجمه عنوان مقاله محله هوشمند: رویکرد TISM برای کاهش تضادهای […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر های هوشمند بر پایه ی اینترنت اشیا – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet-of-Things-Based Smart Cities: Recent Advances and Challenges ترجمه عنوان مقاله شهر های هوشمند بر پایه ی اینترنت اشیا: چالش ها و پیشرفت های اخیر فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند: چالش های تحقیق در پیاده سازی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart city: Issues and research challenges in implementation ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند: چالش های تحقیق و بررسی در پیاده سازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش صلاحیت های تمدنی برای توسعه شهر های هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring the role of civilizational competences for smart cities’ development ترجمه عنوان مقاله نقش صلاحیت های تمدنی برای توسعه شهر های هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More