مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات فناوری اطلاعات در شهرهای هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of successful adoption of information technology enabled services in proposed smart cities of India ترجمه عنوان مقاله اثرات پذیرفته شدن خدمات فناوری اطلاعات در شهرهای […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر های هوشمند برای تندرستی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart cities for wellbeing: youth employment and their skills on computers ترجمه عنوان مقاله شهر های هوشمند برای تندرستی: اشتغال جوانان و مهارت های آنها در […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند: رویکردی در مدیریت سازمان ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart cities: A literature review and business network approach discussion on the management of organisations ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند: رویکردی شبکه ای در مدیریت سازمان […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار شهری از طریق برنامه شهر هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing sustainable urban development through smart city applications ترجمه عنوان مقاله بهبود توسعه پایدار شهری از طریق برنامه های کاربردی شهر هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترابری شهری در برنامه ریزی استراتژیک شهر (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban freight transport in city strategic planning ترجمه عنوان مقاله ترابری شهری در برنامه ریزی استراتژیک شهر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط شهرسازی […]

Read More