مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت خانوار در جداسازی زباله ها برای بازیافت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of households’ involvement in waste separation and collection for recycling in South Africa ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده مشارکت خانوار در جداسازی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاع رسانی عمومی در مورد جداسازی زباله – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Informing and public awareness on waste separation: a case study of the City of Niš (Serbia) ترجمه عنوان مقاله اطلاع رسانی و آگاهی عمومی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید الکتریسته در یاخته های زنده با تصفیه فاضلاب کارخانه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancement of Bioelectricity Generation from Treatment of Distillery Wastewater Using Microbial Fuel Cell ترجمه عنوان مقاله افزایش تولید الکتریسته در یاخته های زنده با تصفیه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایش خوردگی فلزات در تماس با کلسیم کلرید هگزا هیدرات – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corrosion testing of metals in contact with calcium chloride hexahydrate used for thermal energy storage ترجمه عنوان مقاله آزمایش خوردگی فلزات در تماس با کلسیم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خوردگی ماتریکس فلزی از جنس آلومنیم مسلح شده – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corrosion behaviour of Aluminium Metal Matrix reinforced with Multi-wall Carbon Nanotube ترجمه عنوان مقاله رفتار خوردگی ماتریکس فلزی از جنس آلومنیم مسلح شده با لوله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اسید های آمینه: مهار کنندگان فلزات و آلیاژها – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Amino acids and their derivatives as corrosion inhibitors for metals and alloys ترجمه عنوان مقاله اسید های آمینه و مشتقات آن به عنوان مهار کنندگان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین و آلوده کننده ارگانیک از آب – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metals and organic pollutants from water using dendritic polymers based adsorbents: A critical review ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین و آلوده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف یون فلز سنگین نیکل از فاضلاب با استفاده از نانو ذرات کربن – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of Heavy Metal Nickel-Ions from Wastewaters Using Carbon Nanodots from Frying Oil ترجمه عنوان مقاله حذف یون های فلز سنگین نیکل از فاضلاب ها […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از فاضلاب توسط جاذب های کشاورزی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metals from wastewater using modified agricultural adsorbents ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین از فاضلاب با استفاده از جاذب های کشاورزی اصلاح […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف یون فلزات سنگین از آب با استفاده از شناور بودن یون – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metal ions from water using ion flotation ترجمه عنوان مقاله حذف یون های فلزات سنگین از آب با استفاده از شناور بودن […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد LIBS-Raman: تجزیه و تحلیل کالکولی های کلیه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله LIBS-Raman: an effective complementary approach to analyze renal-calculi ترجمه عنوان مقاله LIBS-Raman: یک رویکرد موثر مکمل برای تجزیه و تحلیل کالکولی های کلیه فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه های الکتروشیمیایی مدرن برای سنتز محصولات ارگانیک – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Applications of Metal-Organic Frameworks in Electrochemical Sensors ترجمه عنوان مقاله جنبه های الکتروشیمیایی مدرن برای سنتز محصولات ارگانیک ارزش افزوده فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ایمنی و مقایسه سلنیوم سدیم و بیوسلنیوم – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Safety Assessment and Comparison of Sodium Selenite and Bioselenium Obtained from Yeast in Mice ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ایمنی و مقایسه سلنیوم سدیم و بیوسلنیوم حاصل […]

مشاهده و دانلود رایگان