مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوهای مباحث جنسیتی در شبکه های اجتماعی آنلاین – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Gendered discourse patterns on online social networks: A social network analysis perspective ترجمه عنوان مقاله الگوهای مباحث جنسیتی در شبکه های اجتماعی آنلاین: یک بینش تحلیلی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حافظه فرهنگی و ارث بری از یک جامعه گوش کننده آهنگ – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cultural memory and the heritagisation of a music consumption community ترجمه عنوان مقاله حافظه فرهنگی و ارث بری از یک جامعه گوش کننده آهنگ فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر جهانی سازی در بوجود آمدن کودکان کار – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of globalization and credit market imperfections on the incidence of child labour ترجمه عنوان مقاله اثر جهانی سازی و بازار اعتباری نقص ها در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات رضایت از زندگی در توسعه کشور – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Life satisfaction data in a developing country: CaliBRANDO measurement system ترجمه عنوان مقاله اطلاعات رضایت از زندگی در توسعه کشور: سیستم سنجش کالیبرندو فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت دیفرانسیل پاسخ کم در آموزش مهارت اجتماعی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Differential reinforcement of low rate responding in social skills training ترجمه عنوان مقاله تقویت دیفرانسیل پاسخ کم در آموزش مهارت های اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفع نقایص مهارت های اجتماعی بزرگسالان با سندرم ویلیامز – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Addressing social skills deficits in adults with Williams syndrome ترجمه عنوان مقاله رفع نقایص مهارت های اجتماعی بزرگسالان با سندرم ویلیامز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی و بیکاری در ترکیه – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Life satisfaction and unemployment in Turkey: evidence from Life Satisfaction Surveys 2004–2013 ترجمه عنوان مقاله رضایت از زندگی و بیکاری در ترکیه: شواهدی از نظرسنجی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی و سازگاری مهاجران مذهبی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Religious expatriates’ cultural intelligence and adaptation: The role of intrinsic motivation for successful expatriation ترجمه عنوان مقاله هوش فرهنگی و سازگاری مهاجران مذهبی: نقش ذاتی انگیزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی مورد استفاده در فرآیند مهاجرت مادری – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ethnography and emotions: cultural intelligence applied to motherhood migration process ترجمه عنوان مقاله قوم شناسی و احساسات: هوش فرهنگی مورد استفاده در فرآیند مهاجرت مادری فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع کارآفرینی زنان. روش ها و نتایج متفاوت؟ – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Barriers to women entrepreneurship. Different methods, different results? ترجمه عنوان مقاله موانع کارآفرینی زنان. روش های مختلف، نتایج متفاوت؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاوز، بازداشت و توانبخشی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Rape, deterrence and rehabilitation: a need to relook the policy discourse ترجمه عنوان مقاله تجاوز، بازداشت و توانبخشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر “تابش آفتاب” در بحث سیاست گذاری و بازار باز فدرال ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of “sunshine” on policy deliberation: The case of the Federal Open Market Committee ترجمه عنوان مقاله  اثر “تابش آفتاب” در بحث سیاست گذاری: مورد کمیته بازار باز فدرال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  17 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد، علوم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند سازگاری شغلی و هوش فرهنگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Expatriate career intentions: Links to career adaptability and cultural intelligence ترجمه عنوان مقاله  اهداف شغلی بیگانه: پیوندهای سازگاری شغلی و هوش فرهنگی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  32 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  جامعه شناسی مجله  مجله رفتار […]

مشاهده و دانلود رایگان