مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش برای ریشه کن کردن فقر – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge management for poverty eradication: a South African perspective ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش برای ریشه کن کردن فقر: چشم انداز آفریقای جنوبی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه خشونت خانوادگی علیه زنان و خودکشی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship Between Domestic Violence Against Women and Suicide Risk ترجمه عنوان مقاله رابطه میان خشونت خانوادگی علیه زنان و خطر خودکشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مستقیم و متقابل در مهارت های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Direct and reciprocal effects among social skills, vocabulary, and reading comprehension in first grade ترجمه عنوان مقاله اثرات مستقیم و متقابل در مهارت های اجتماعی، واژگان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی و استفاده از مراقبت های بهداشتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship Between Life Satisfaction and Healthcare Utilization: A Longitudinal Study ترجمه عنوان مقاله رابطه بین رضایت از زندگی و استفاده از مراقبت های بهداشتی: یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی، عوامل سازمانی و خود اشتغالی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Satisfaction guaranteed? Life satisfaction, institutional factors, and self-employment ترجمه عنوان مقاله رضایت تضمین شده؟ رضایت از زندگی، عوامل سازمانی و خود اشتغالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رتبه های فقر منطقه ای جایگزینی برای قدرت خرید برابر – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sensitivity of global and regional poverty rates to alternative purchasing power parities ترجمه عنوان مقاله حساسیت جهانی و رتبه های فقر منطقه ای جایگزینی برای قدرت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ویتنام – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economic growth, inequality, and poverty in Vietnam ترجمه عنوان مقاله رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ویتنام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و تعیین کننده رضایت از قابلیت زندگی شهری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment and determinants of satisfaction with urban livability in China ترجمه عنوان مقاله ارزیابی و تعیین کننده رضایت از قابلیت زندگی شهری در چین فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستیابی به آموزش با کیفیت با درک رضایت شغلی معلمان – 2018 MDPI

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در MDPI عنوان انگلیسی مقاله Achieving Quality Education by Understanding Teacher Job Satisfaction Determinants ترجمه عنوان مقاله دستیابی به آموزش با کیفیت با درک رضایت شغلی معلمان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت تفسیر داده های کشف شده در الگو های تکراری جنایات – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Adopting data interpretation on mining fine-grained near-repeat patterns in crimes ترجمه عنوان مقاله برداشت تفسیر داده های کشف شده در الگو های تکراری جنایات با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خاص شریک در شبکه های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Partner-specific behavior in social networks: Coordination among actors with heterogeneous preferences ترجمه عنوان مقاله رفتار خاص شریک در شبکه های اجتماعی: هماهنگی بازیگران با اولویت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیبایی و سرمایه اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beauty and social capital: Being attractive shapes social networks ترجمه عنوان مقاله زیبایی و سرمایه اجتماعی: شکل های جذاب شبکه های اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص رهبر – اجتماع در شبکه های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new scalable leader-community detection approach for community detection in social networks ترجمه عنوان مقاله روش تشخیص رهبر – اجتماع برای تشخیص اجتماع در شبکه […]

مشاهده و دانلود رایگان