مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social Media in Crisis Management: An Evaluation and Analysis of Crisis Informatics Research ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران: ارزیابی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست در کسب و کار و رسانه های جمعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business failure and mass media: An analysis of media exposure in the context of delisting event ترجمه عنوان مقاله شکست در کسب و کار و رسانه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات رسانه های جمعی بر فعالیت های تجاری – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mass media effects on trading activities: television broadcasting evidence from Japan ترجمه عنوان مقاله اثرات رسانه های جمعی بر فعالیت های تجاری: مدارک پخش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رسانه های جمعی بر جذب واکسن – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mass media effect on vaccines uptake during silent polio outbreak ترجمه عنوان مقاله تاثیر رسانه های جمعی بر جذب واکسن در طی شیوع بیماری فلج اطفال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی و زمینه های مشارکت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Public relations and zones of engagement: Employees’ lived experiences and the fundamental nature of employee engagement ترجمه عنوان مقاله روابط عمومی و زمینه های مشارکت: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد WIRED: اثر تکنولوژی در استرس (کورتیزول) و التهاب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله WIRED: The impact of media and technology use on stress (cortisol) and inflammation (interleukin IL-6) in fast paced families ترجمه عنوان مقاله WIRED: تأثیر استفاده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خاص شریک در شبکه های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Partner-specific behavior in social networks: Coordination among actors with heterogeneous preferences ترجمه عنوان مقاله رفتار خاص شریک در شبکه های اجتماعی: هماهنگی بازیگران با اولویت […]

مشاهده و دانلود رایگان