مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی علمی و تحلیل یادگیری برای بررسی یادگیری خود ساماندهی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Academic Social Networks and Learning Analytics to Explore Self-Regulated Learning: a Case Study ترجمه عنوان مقاله  شبکه های اجتماعی علمی و تحلیل یادگیری برای بررسی یادگیری خود ساماندهی: مطالعه موردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم تربیتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر برنامه درسی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Organizing curriculum change: an introduction ترجمه عنوان مقاله  سازمان دهی تغییر برنامه درسی: مقدمه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  16 صفحه رشته های مرتبط علوم تربیتی گرایش های مرتبط مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مجله  مجله مطالعات برنامه درسی – Journal of […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب شغلی در دانشگاه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Job choice in academia ترجمه عنوان مقاله انتخاب شغلی در دانشگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم تربیتی مجله  سیاست تحقیق – Research Policy دانشگاه  موسسه تحقیقات اقتصادی وین، اتریش کلمات کلیدی  انتخاب شغلی در دانشگاه، بازار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاداش محققان در زمینه فناوری و رقابت بازار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Why are researchers paid bonuses? On technology spillovers and market rivalry ترجمه عنوان مقاله  چرا محققان پاداش می گیرند؟ در زمینه فناوری و رقابت بازار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع، علوم تربیتی و مدیریت مجله  سیاست تحقیق – […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پدیده ماندگار در انتشار علمی شبیه سازی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Emergent phenomena in scientific publishing: A simulation exercise ترجمه عنوان مقاله  پدیده های ماندگار در انتشار علمی: تمرین شبیه سازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم تربیتی مجله  سیاست تحقیق – Research Policy دانشگاه  گروه فلسفه و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینکوباسیون دانشگاه منطقه ای: دیدگاه ذینفعان چند سطح

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Situated regional university incubation: A multi-level stakeholder perspective ترجمه عنوان مقاله  اینکوباسیون دانشگاه منطقه ای: دیدگاه ذینفعان چند سطح فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  علوم تربیتی گرایش های مرتبط  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مجله  تکنولوژی – […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی انتقال دانش در CERN

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Knowledge transfer at CERN ترجمه عنوان مقاله  انتقال دانش در CERN فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم تربیتی مجله  پیش بینی فنی و تغییر اجتماعی – Technological Forecasting & Social Change دانشگاه  سازمان RN-Europe برای تحقیقات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد دانش آموزان دوره کمی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Improving students’ performance in quantitative courses: The case of academic motivation and predictive  analytics ترجمه عنوان مقاله  بهبود عملکرد دانش آموزان در دوره های کمی: مورد انگیزه تحصیلی و تجزیه و تحلیل پیش بینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش مدیریت کارشناسی دانشگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Making the choice: University and program selection factors for undergraduate management education in  Maritime Canada ترجمه عنوان مقاله  انتخاب کردن: عوامل انتخاب دانشگاه و برنامه برای آموزش مدیریت کارشناسی در Maritime Canada فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت مدیران بر اساس سخنرانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What is the best way to develop new managers? Problembased learning vs. lecture-based instruction ترجمه عنوان مقاله  بهترین راه برای پیشرفت مدیران جدید چیست؟ یادگیری مبتنی بر مشکل در مقابل آموزش مبتنی بر سخنرانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عواقب خودشیفتگی دانشکده دانشجویان آموزش کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Faculty narcissism and student outcomes in business higher education: A student-faculty fit analysis ترجمه عنوان مقاله  عواقب خودشیفتگی دانشکده و دانشجویان در آموزش عالی کسب و کار: تجزیه و تحلیل مناسب استاد-دانشجو فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت دوره دیپلم قبل از فارغ التحصیلی از دیدگاه دانشجویان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quality evaluation in post-graduate diploma courses from the students’ perspective: An exploratory study in Brazil ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی کیفیت در دوره های دیپلم قبل از فارغ التحصیلی از دیدگاه دانشجویان: یک مطالعه اکتشافی در برزیل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 […]

مشاهده و دانلود رایگان