مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش های حل مسئله برای یادگیری مبتنی بر مسئله تلفیقی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Learning attitudes and problem solving attitudes for blended problem-based learning ترجمه عنوان مقاله نگرش های یادگیری و حل مسئله برای یادگیری مبتنی بر مسئله تلفیقی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عملکرد حل مسئله در یادگیری با کامپیوتر – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling students’ problem solving performance in the computer-based mathematics learning environment ترجمه عنوان مقاله مدل سازی عملکرد حل مسئله در محیط یادگیری با کامپیوتر دانش آموزان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر الگوریتم آموزشی بر مهارت حل مسئله دانش آموزان کم شنوا – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of algorithm teaching on the problem-solving skills of deaf-hard hearing students ترجمه عنوان مقاله تاثیر الگوریتم آموزشی بر مهارت های حل مسئله دانش آموزان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارب و انتظارات توسعه مدیریت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Management development experiences and expectations: informal versus formal learning ترجمه عنوان مقاله تجارب و انتظارات توسعه مدیریت: فراگیری رسمی و غیر رسمی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحصیل دلسوزانه از پیش دبستانی تا مدرسه عالی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Compassionate education from preschool to graduate school: Bringing a culture of compassion into the classroom ترجمه عنوان مقاله تحصیل دلسوزانه از پیش دبستانی تا مدرسه عالی: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاقیت در ریاضی و پاداش – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mathematical creativity and giftedness: perspectives in response ترجمه عنوان مقاله خلاقیت در ریاضی و پاداش: نگرش هایی در پاسخ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات تکنولوژی آموزشی بین فرهنگی بشردوستانه – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Typological Characteristics of the Intercultural Humanitarian Educational Technologies ترجمه عنوان مقاله خصوصیات مشخصاتی تکنولوژی آموزشی بین فرهنگی بشردوستانه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی در تحقیقات کلاس درس فناوری آموزشی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 55 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data mining in educational technology classroom research: Can it make a contribution? ترجمه عنوان مقاله داده کاوی در تحقیقات کلاس درس فناوری آموزشی: آیا می تواند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت دیفرانسیل پاسخ کم در آموزش مهارت اجتماعی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Differential reinforcement of low rate responding in social skills training ترجمه عنوان مقاله تقویت دیفرانسیل پاسخ کم در آموزش مهارت های اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن آوری تلفن همراه در آموزش بالینی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mobile technology in clinical teaching ترجمه عنوان مقاله فن آوری تلفن همراه در آموزش بالینی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم تربیتی، فناوری اطلاعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی آموزش برنامه ریزی شهری برای توسعه پایدار – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Remodelling urban planning education for sustainable development: the case of Serb ترجمه عنوان مقاله مدل سازی مجدد آموزش برنامه ریزی شهری برای توسعه پایدار: مورد صرب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مفهوم توسعه پایدار در آموزش – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring the concept of sustainable development within education for sustainable development: implications for ESD research and practice ترجمه عنوان مقاله بررسی مفهوم توسعه پایدار در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقاء کیفیت با توسعه ی برنامه درسی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quality improvement in curriculum development ترجمه عنوان مقاله ارتقاء کیفیت با توسعه ی برنامه درسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم تربیتی گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان