مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش اثرات آموزش در عملکرد و خودکارآمدی خلاق – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring the Effects of Creativity Training on Creative Performance and Creative Self-Efficacy: Evidence from a Longitudinal Study ترجمه عنوان مقاله کاوش اثرات آموزش خلاق در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاقیت در رویدادها: داستان ناگفته – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Creativity in events: the untold story ترجمه عنوان مقاله خلاقیت در رویدادها: داستان ناگفته فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم تربیتی، مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مستقیم و متقابل در مهارت های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Direct and reciprocal effects among social skills, vocabulary, and reading comprehension in first grade ترجمه عنوان مقاله اثرات مستقیم و متقابل در مهارت های اجتماعی، واژگان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش با تکنولوژی های تلفن همراه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Learning with mobile technologies – Students’ behavior ترجمه عنوان مقاله آموزش با تکنولوژی های تلفن همراه – رفتار دانش آموزان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آکادمیک در زمینه آموزش برای توسعه پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Academics in the field of Education for Sustainable Development: Their conceptions of sustainable development ترجمه عنوان مقاله آکادمیک در زمینه آموزش برای توسعه پایدار: مفاهیم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ی درسی ارتباطی برای دانشجویان دندانپزشکی – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A communication-focused curriculum for dental students – an experiential training approach ترجمه عنوان مقاله برنامه ی درسی ارتباطی برای دانشجویان دندانپزشکی – یک رویکرد آموزشی تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی در خارج از کشور: زیرساخت ویکتوریایی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Conditions for broad-based curriculum scholarship: reflections on Victorian infrastructure for supporting curriculum workers in the 1970s and 1980s ترجمه عنوان مقاله شروط برنامه درسی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی دو سوگرا با تمرکز به موضوع – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The ambivalence of subject-focused curriculum inquiry: the case of history education research in Australia ترجمه عنوان مقاله برنامه درسی دو سوگرا با تمرکز به موضوع: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی به عنوان حرفه گرایی در زمینه – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Curriculum making as professionalism-in-context: the cases of two elementary school teachers amidst curriculum change in Cyprus ترجمه عنوان مقاله برنامه درسی به عنوان حرفه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی نتایج یادگیری پایداری – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integrating sustainability learning outcomes into a university curriculum: A case study of institutional dynamics ترجمه عنوان مقاله یکپارچه کردن نتایج یادگیری پایداری در یک برنامه درسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کار گروهی با استفاده از آموزشی فراگیر برای پرستاران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing teamwork using a creativity-focussed learning intervention for undergraduate nursing students – A pilot study ترجمه عنوان مقاله کار گروهی با استفاده از آموزشی فراگیر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های بازی در برنامه تحصیلی دوران کودکی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modes of play in early childhood curricular documents in Brazil, New Zealand and Ontario ترجمه عنوان مقاله شیوه های بازی در مدارک برنامه تحصیلی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فکر محاسباتی در کلاس های آموزش تلفیقی پیش دانشگاهی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Computational Thinking in pre-university Blended Learning classrooms ترجمه عنوان مقاله فکر محاسباتی در کلاس های آموزش تلفیقی پیش دانشگاهی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان