مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کننده های کلیدی در جداسازی زباله – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Key determinants of waste separation intention: empirical application of TPB ترجمه عنوان مقاله تعیین کننده های کلیدی در قصد جداسازی زباله: کاربرد تجربی TPB فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دامپینگ، مدیریت زباله و امنیت محیط زیست (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dumping, waste management and ecological security: Evidence from England ترجمه عنوان مقاله دامپینگ، مدیریت زباله و امنیت محیط زیست: شواهد از انگلستان فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف مواد آلی فاضلاب کشتارگاه با ترکیب هضم ناهوازی و فرایند فوتو الکترو ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Removal of organic matter contained in slaughterhouse wastewater using a combination of anaerobic digestion and solar photoelectro-Fenton processes ترجمه عنوان مقاله  حذف مواد آلی موجود در فاضلاب کشتارگاه با استفاده از ترکیب هضم ناهوازی و فرایندهای فوتو الکترو – فنتون فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بقایای دارو ضد سرطان در محیط زیست

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Fate and effects of the residues of anticancer drugs in the environment ترجمه عنوان مقاله  سرنوشت و اثرات بقایای داروهای ضد سرطان در محیط زیست فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  محیط زیست گرایش های مرتبط  آلودگی محیط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کربن سازی در استراتژی های رشد سبز؟ ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Decarbonization under Green Growth Strategies? The case of South Korea ترجمه عنوان مقاله  کربن سازی در استراتژی های رشد سبز؟ مورد کره جنوبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  35 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و محیط زیست گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله  مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکسیژن واکنش گر در پاسخ گیاهان به تنش شوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The regulatory roles of ethylene and reactive oxygen species (ROS) in plant salt stress responses ترجمه عنوان مقاله نقش های تنظیمی اتیلن و گونه های اکسیژن واکنش گر (ROS) در پاسخ های گیاهان به تنش شوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پایدار منابع آب شهری با اثر زیست محیطی چرخه زندگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sustainable urban water resources management considering life-cycle environmental impacts of water utilization under uncertainty ترجمه عنوان مقاله  مدیریت پایدار منابع آب شهری با در نظر گرفتن تاثیرات زیست محیطی چرخه زندگی استفاده از آب در شرایط غیر قطعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد رهیافت درخت خطا برای مکانیزم علت و معلولی مه ‌دود شهری در پکن ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Application of fault tree approach for the causation mechanism of urban haze in Beijing—Considering the risk events related with exhausts of coal combustion ترجمه عنوان مقاله  کاربرد رهیافت درخت خطا برای مکانیزم علت و معلولی مه ‌دود شهری در پکن – در نظر گرفتن  رویدادهای ریسک با دودکش های احتراق […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت زیست محیطی به طور جدی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Taking environmental partnerships seriously ترجمه عنوان مقاله  مشارکت زیست محیطی به طور جدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  محیط زیست مجله  افق های تجارت – Business Horizons دانشگاه  دانشکده کسب و کار EMLYON، فرانسه کلمات کلیدی  مشارکت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اکوسیستم نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Innovation ecosystems: A critical examination ترجمه عنوان مقاله  اکوسیستم های نوآوری: بازرسی ضروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کشاورزی و محیط زیست مجله  تکنولوژی – Technovation دانشگاه  دانشگاه ملی Daejeon، جمهوری کره، جمهوری کره کلمات کلیدی  اکوسیستمهای نوآوری، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز شبکه کنش ارزیابی راندمان ارتباط اکوسیستم نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An actor-network perspective on evaluating the R&D linking efficiency of innovation ecosystems ترجمه عنوان مقاله  چشم انداز شبکه کنش در ارزیابی راندمان ارتباط R & D از اکوسیستم های نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط محیط زیست […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی تحقیق و توسعه تکنولوژی محیط زیست ژاپن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Research and development strategy for environmental technology in Japan: A comparative study of the    private and public sectors ترجمه عنوان مقاله  استراتژی تحقیق و توسعه تکنولوژی محیط زیست در ژاپن: مطالعه مقایسه ای در بخش خصوصی و دولتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقا ساختار استخدامی پیشرفت فنی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Can employment structure promote environment-biased technical progress? ترجمه عنوان مقاله  آیا ساختار استخدامی پیشرفت فنی پیشرفته محیطی را ارتقا می دهد؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  محیط زیست و اقتصاد مجله  پیش بینی فنی و تغییر اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان