مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح جداسازی زباله های خانگی در مبدا – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Challenges in household solid waste separation plan (HSWSP) at source: a qualitative study in Iran ترجمه عنوان مقاله چالش ها در طرح جداسازی زباله های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات جداسازی زباله های خانگی بر مصرف برق – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Spillover effects of household waste separation policy on electricity consumption: Evidence from Hangzhou, China ترجمه عنوان مقاله اثرات سیاست جداسازی زباله های خانگی بر مصرف برق: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر هدف جدا سازی پسماندهای کارکنان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Psychological and conditional factors influencing staff’s takeaway waste separation intention: An application of the extended theory of planned behavior ترجمه عنوان مقاله عوامل روانشناختی و شرطی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه اقتصادی برای معضل جداسازی زباله های خانگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economic incentive and social influence to overcome household waste separation dilemma: A field intervention study ترجمه عنوان مقاله انگیزه اقتصادی و نفوذ اجتماعی برای غلبه بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی عوامل بحرانی مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Identifying the critical factors of green supply chain management: Environmental benefits in Pakistan ترجمه عنوان مقاله شناسایی عوامل بحرانی مدیریت زنجیره تامین سبز: مزایای محیطی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از راه حل پایدار نوآورانه برای زباله های شیشه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله From waste glass to building materials – An innovative sustainable solution for waste glass ترجمه عنوان مقاله از زباله های شیشه به مصالح ساختمانی – راه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental management accounting in local government: Functional and institutional imperatives ترجمه عنوان مقاله حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی: دستورات تابعی و موسسه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات فاضلاب کنونی و آینده صنایع رنگرزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of present and future wastewater impacts of textile dyeing industries in Bangladesh ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثرات فاضلاب کنونی و آینده صنایع رنگرزی در بنگلادش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل انرژی خورشیدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Potential of solar energy in developing countries for reducing energy-related emissions ترجمه عنوان مقاله پتانسیل انرژی خورشیدی در کشورهای در حال توسعه برای کاهش انتشار گازهای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ژنوتوکسیک خاک تصفیه شده با آفت کش – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of genotoxic effects of pesticide and vermicompost treated soil with Allium cepa test ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک خاک تصفیه شده با آفت کش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کرم های خاکی بر سرنوشت ژن های مقاوم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of earthworms on the fate of tetracycline and fluoroquinolone resistance genes of sewage sludge during vermicomposting ترجمه عنوان مقاله اثرات کرم های خاکی بر سرنوشت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی هوای آنلاین: اطلاعات روزانه محیط – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Air pollution online: everyday environmental information on the social media site Sina Weibo ترجمه عنوان مقاله آلودگی هوای آنلاین: اطلاعات روزانه محیط در سایت رسانه اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کارخانه با فناوری کرم خاکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Biological treatment of distillery wastewater by application of the vermifiltration technology ترجمه عنوان مقاله تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کارخانه با به کارگیری فناوری کرم خاکی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان