مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی، دیدگاه های تاریخی، تکامل و توسعه حرفه ای – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human resource management, historical perspectives, evolution and professional development ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی، دیدگاه های تاریخی، تکامل و توسعه حرفه ای فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه یک نوع تجربی از شیوه های مدیریت منابع انسانی متنوع – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Developing an empirical typology of diversity-oriented human resource management practices ترجمه عنوان مقاله توسعه یک نوع تجربی از شیوه های مدیریت منابع انسانی متنوع فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری به برند مشتریان هتل و تریپ ادوایزر – تیلور و فرانسیس 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Tripvisor andAd hotel consumer brand loyalty ترجمه عنوان مقاله وفاداری به برند مشتریان هتل و تریپ ادوایزر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حکومتی و انتخاب سرمایه گذاری – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice ترجمه عنوان مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حکومتی و انتخاب سرمایه گذاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات رسانه های اجتماعی و بازاریابی بر فروش برند – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Synergistic effects of social media and traditional marketing on brand sales: capturing the time-varying effects ترجمه عنوان مقاله اثرات هم افزایی رسانه های اجتماعی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برند های بورس اوراق بهادار، تاثیرگذار در رفتار سرمایه گذار – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock exchange brands as an influence on investor behavior ترجمه عنوان مقاله برند های بورس اوراق بهادار به عنوان یک تاثیرگذار در رفتار سرمایه گذار فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بیماران اندونزیایی در کیفیت خدمات بیمارستان در سنگاپور – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Understanding of Indonesian Patients of Hospital Service Quality in Singapore ترجمه عنوان مقاله درک بیماران اندونزیایی در کیفیت خدمات بیمارستان در سنگاپور فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن اینترنت اشیا در مدیریت فرآیند کسب و کار – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Discovering the Internet of Things (IoT) within the business process management: a literature review on technological revitalization ترجمه عنوان مقاله یافتن اینترنت اشیا (IoT) در مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود واقعی مربوط به هزینه حسابرسی – تیلور و فرانسیس 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Do auditors care about real earnings management in their audit fee decisions? ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود واقعی در تصمیمات مربوط به هزینه حسابرسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار برند رسانه اجتماعی در شرکت B2B – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media brand building strategies in B2B companies ترجمه عنوان مقاله استراتژی های ساختار برند رسانه های اجتماعی در شرکت های B2B فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر و ارزش نام تجاری – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring the relationship between corporate social responsibility, brand image and brand equity in Iranian banking industry ترجمه عنوان مقاله بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت، تصویر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات حسابداری به عنوان تسهیل کننده انتقال بین نسلی – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting information as a facilitator of inter-generational transfer in family businesses: The case of an Andalusian business family ترجمه عنوان مقاله اطلاعات حسابداری به عنوان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک مدل برای اهداف کارآفرینی دانش آموزان – 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Designing a model for entrepreneurial intentions of agricultural students ترجمه عنوان مقاله طراحی یک مدل برای اهداف کارآفرینی برای دانش آموزان کشاورزی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان