مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، شناسایی شرکت-کارمند و تعهد سازمانی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility, Employee–Company Identification, and Organizational Commitment: Mediation by Employee Engagement ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت، شناسایی شرکت-کارمند و تعهد سازمانی: میانجیگری مشارکت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده و شهرهای هوشمند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big data and smart cities: a public sector organizational learning perspective ترجمه عنوان مقاله کلان داده و شهرهای هوشمند: چشم انداز یادگیری سازمانی بخش عمومی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی: نقش محیط فیزیکی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational Learning: The Role of the Physical Environment ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی: نقش محیط فیزیکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، روانشناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش یادگیری سازمانی توسط الگوهای ارتباط افراد – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How different connectivity patterns of individuals within an organization can speed up organizational learning ترجمه عنوان مقاله افزایش یادگیری سازمانی توسط الگوهای مختلف ارتباط افراد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر برگزاری سهام توسط بانک بر کیفیت سود – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 39 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does equity holding by main banks affect the earnings quality of client firms? Empirical evidence from Japan ترجمه عنوان مقاله اثر برگزاری سهام توسط بانک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش کامل IFRS در برزیل: کیفیت درآمد – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Full adoption of IFRSs in Brazil: Earnings quality and the cost of equity capital ترجمه عنوان مقاله پذیرش کامل IFRS در برزیل: کیفیت سود و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت رفتار شهروندی مشتری – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Managing customer citizenship behaviour: The moderating roles of employee responsiveness and organizational reassurance ترجمه عنوان مقاله مدیریت رفتار شهروندی مشتری: نقش تعدیل کننده پاسخگویی کارکنان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع کارآفرینی زنان. روش ها و نتایج متفاوت؟ – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Barriers to women entrepreneurship. Different methods, different results? ترجمه عنوان مقاله موانع کارآفرینی زنان. روش های مختلف، نتایج متفاوت؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر شدت تکنولوژی صادرات بر رشد اقتصادی مناطق کوچک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of technological intensity of exports on the economic growth of Brazilian microregions: A spatial analysis with panel data ترجمه عنوان مقاله تاثیر شدت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صورت های مالی تلفیقی – چالش مدیریت بخش دولتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consolidated financial statements – a new challenge for the public sector administration ترجمه عنوان مقاله صورت های مالی تلفیقی – یک چالش تازه برای مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری شعبه بانک تحت تغییرات محیط زیست – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 59 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bank branch efficiency under environmental change: a bootstrap DEA on monthly Profit and Loss accounting statements of Greek retail branches ترجمه عنوان مقاله بهره وری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده کاربرد رسانه های اجتماعی هتل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of hotel social media continued usage ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده کاربرد رسانه های اجتماعی هتل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت حجم کاری در سیستم مدیریت پایگاه داده – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Workload Management in Database Management Systems: A Taxonomy ترجمه عنوان مقاله مدیریت حجم کاری در سیستم های مدیریت پایگاه داده: یک طبقه بندی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان