مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکامل چارچوب ایجاد همکاری در بازاریابی سیاسی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evolution of a framework of co-creation in political marketing: select cases ترجمه عنوان مقاله تکامل چارچوب ایجاد همکاری در بازاریابی سیاسی: موارد برگزیده شده فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و ظرفیت جذب – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership and absorptive capacity: an analysis of the organisational catalysts for this relationship ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا و ظرفیت جذب: آنالیز […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربیات نام تجاری داخلی در بخش خدمات مالی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internal branding experiences in the financial services sector in South Africa ترجمه عنوان مقاله تجربیات نام تجاری داخلی در بخش خدمات مالی در آفریقای جنوبی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational culture and knowledge sharing: design of incentives and business processes ترجمه عنوان مقاله فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش: طراحی مشوق ها و فرآیندهای کسب و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری سازمانی: نقش رهبری و فرهنگ سازمانی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational innovation: the role of leadership and organizational culture ترجمه عنوان مقاله نوآوری سازمانی: نقش رهبری و فرهنگ سازمانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرانی درباره مشارکت بیشتر: اهمیت فرهنگ سازمانی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Voicing Concerns for Greater Engagement: Do Supervisor’s Job Insecurity and Organizational Culture Matter? ترجمه عنوان مقاله نگرانی درباره مشارکت بیشتر: ناامنی شغلی مدیران و اهمیت فرهنگ […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری فرهنگ سازمانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Aligning organizational culture and strategic human resource management ترجمه عنوان مقاله همکاری فرهنگ سازمانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش سیستم های داخلی برنامه ریزی منابع انسانی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Acceptance of homegrown enterprise resource planning (ERP) systems in Ethiopia ترجمه عنوان مقاله پذیرش سیستم های داخلی برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) در اتیوپی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ریسک در شبکه لجستیک معکوس – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 57 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis and prioritisation of risks in a reverse logistics network using hybrid multi-criteria decision making methods ترجمه عنوان مقاله آنالیز ریسک در شبکه لجستیک معکوس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده سرمایه گذاری صنعت انرژی جدید – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investment efficiency of the new energy industry in China ترجمه عنوان مقاله بازده سرمایه گذاری صنعت انرژی جدید در چین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری شرکت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ownership structure, corporate governance and investment efficiency of Chinese listed firms ترجمه عنوان مقاله ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های چین فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای برزیل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of income inequality on the economic growth of Brazilian states: an analysis using the cointegrated panel model ترجمه عنوان مقاله اثر نابرابری درآمد بر رشد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروژه های عظیم – پیچیدگی در مقابل هزینه – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Megaprojects redefined- complexity versus cost- and social imperatives ترجمه عنوان مقاله پروژه های عظیم تعریف شده – پیچیدگی در مقابل هزینه و ضرورت اجتماعی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان