مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تصمیم گیری گروهی بر اساس یک فرآیند تحلیل شبکه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Bayesian-ANP-Based Expert Group Decision-Making Method to Evaluate the Location of Military Port ترجمه عنوان مقاله روش تصمیم گیری گروهی تخصصی بر اساس یک فرآیند تحلیل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate Governance Reforms and Bank Performance: Evidence from the Middle East and North Africa ترجمه عنوان مقاله اصلاحات حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک: شواهدی از خاورمیانه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش میزان موفقیت بانک ها در اقتصاد در حال توسعه – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Measuring the performance efficiency of banks in a developing economy: The case study of Indian public sector vs private sector ترجمه عنوان مقاله سنجش میزان موفقیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاری و غیر بازاری، عدم قطعیت و ظرفیت استراتژیک – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Nonmarket and market strategies, strategic uncertainty and strategic capabilities: Evidence from the USA ترجمه عنوان مقاله استراتژی های بازاری و غیر بازاری، عدم قطعیت استراتژیک و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی ورود به بازار برای ارائه دهنده پلتفرم دیجیتالی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Market entry strategy for a digital platform provider ترجمه عنوان مقاله استراتژی ورود به بازار برای ارائه دهنده پلتفرم دیجیتالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و بازده سهام – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Abnormal research and development investments and stock returns ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه غیر عادی و بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرتبط سازی حافظه رویه ای با یادگیری سازمانی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Linking procedural memory with organizational learning through knowledge corridors ترجمه عنوان مقاله مرتبط سازی حافظه رویه ای با یادگیری سازمانی از طریق راهرو های دانش فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینان خلاق و فرهنگی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cultural and creative entrepreneurs: understanding the role of entrepreneurial identity ترجمه عنوان مقاله کارآفرینان خلاق و فرهنگی: درک نقش هویت کارآفرینی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصور کارکنان و پیامدهایی برای کارآفرینان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employee imagination and implications for entrepreneurs: inspiration from Chinese business enterprises ترجمه عنوان مقاله تصور کارکنان و پیامدهایی برای کارآفرینان: الهاماتی از شرکت های تجاری چینی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی جای گیری در شغل توسط کارآفرینان زن – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How women entrepreneurs build embeddedness: A case study approach ترجمه عنوان مقاله چگونگی جای گیری در شغل توسط کارآفرینان زن: رویکرد مطالعه موردی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات بندی، حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود در برزیل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Taxation, corporate governance and dividend policy in Brazil ترجمه عنوان مقاله مالیات بندی، حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود در برزیل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance mechanisms and accounting conservatism: evidence from Egypt ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری: شواهدی از مصر فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سرمایه گذاری بر عملکرد عملیاتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Enterprise risk management enhance operating performance? ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک سرمایه گذاری بر عملکرد عملیاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و […]

مشاهده و دانلود رایگان