مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز اثر متقابل میان موانع در مدیریت ریسک پروژه – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of interactions among barriers in project risk management ترجمه عنوان مقاله آنالیز اثر متقابل میان موانع در مدیریت ریسک پروژه فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت طراحی محصول و تأثیر آن در وفاداری به برند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does product design matter? Exploring its influences in consumers’ psychological responses and brand loyalty ترجمه عنوان مقاله اهمیت طراحی محصول: بررسی تأثیرات آن در پاسخهای روانی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات وابستگی ساختاری و پیوند مبتنی بر وفاداری برند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of structural and bonding-based attachment on brand loyalty ترجمه عنوان مقاله اثرات وابستگی ساختاری و پیوند مبتنی بر وفاداری برند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های انجمن دانش در مدیریت فناوری ساخت – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Scientific association knowledge improvement activities in Construction Technology Management field ترجمه عنوان مقاله فعالیت های بهبود انجمن دانش در زمینه مدیریت فناوری ساخت و ساز فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل مدیریت فناوری در شرکت های تولید از بخش SME – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Technology Management Using the Example of the Production Enterprise from the SME Sector ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل مدیریت فناوری با استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير رهبري اخلاقي در رفتار کارگاهي ناسالم – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The influence of ethical leadership to deviant workplace behavior mediated by ethical climate and organizational commitment ترجمه عنوان مقاله تاثير رهبري اخلاقي در رفتار کارگاهي ناسالم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش، تعهد سازمانی و پاداش در شرکت ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Education, organizational commitment, and rewards within Japanese manufacturing companies in China ترجمه عنوان مقاله آموزش، تعهد سازمانی و پاداش در شرکت های تولید کننده ژاپنی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تکنولوژی مراقبت های بهداشتی بی اثر – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The root causes of ineffective and inefficient healthcare technology management in Benin public health sector ترجمه عنوان مقاله علل ریشه ای مدیریت تکنولوژی مراقبت های بهداشتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه تنظیم عاطفه رهبر و تعهد سازمانی پیروان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The link between perceptions of leader emotion regulation and followers’ organizational commitment ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین دیدگاه تنظیم عاطفه رهبر و تعهد سازمانی پیروان فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه رهبری: رویکرد سیستماتیک در مدیریت تکنولوژی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Leadership development: Towards a more systematic approach in technology management ترجمه عنوان مقاله توسعه رهبری: به سمت یک رویکرد سیستماتیک تر در مدیریت تکنولوژی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجازات های مالی و عملکرد بانک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  47 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Financial penalties and bank performance ترجمه عنوان مقاله مجازات های مالی و عملکرد بانک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط بانکداری، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد کارگاه مدیریت ریسک – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management workshop application: a case study of Ahwaz Urban Railway project ترجمه عنوان مقاله کاربرد کارگاه مدیریت ریسک: مطالعه موردی پروژه راه آهن […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار سنجی تحلیلی ریسک برای مدیریت ریسک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A systems approach to risk analysis validation for risk management ترجمه عنوان مقاله رویکرد سیستم ها به اعتبار سنجی تحلیلی ریسک برای مدیریت ریسک فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان