مقاله انگلیسی رایگان در مورد جامع عموم و متخصصین بازار اعتباری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Generalists and specialists in the credit market ترجمه عنوان مقاله جامع عموم و متخصصین بازار اعتباری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رابطه حسابرسی داخلی و عملکرد امنیت اطلاعات بر پیامدهای امنیت اطلاعات – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The influence of a good relationship between the internal audit and information security functions on information security outcomes ترجمه عنوان مقاله تاثیر یک رابطه خوب بین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز کسب و کار برای مدیریت استراتژیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 50 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business analytics for strategic management: Identifying and assessing corporate challenges via topic modeling ترجمه عنوان مقاله آنالیز کسب و کار برای مدیریت استراتژیک: شناسایی و ارزیابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال تکنولوژی دانشگاه بین المللی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله International university-university technology transfer: Strategic management framework ترجمه عنوان مقاله انتقال تکنولوژی دانشگاه بین المللی: چارچوب مدیریت استراتژیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر منابع و قابلیت ها بر تقویت مدیریت کلیدی استراتژیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Which resources and capabilities underpin strategic key account management? ترجمه عنوان مقاله کدام منابع و قابلیت ها مدیریت کلیدی استراتژیک را تقویت می کنند؟ فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود با استفاده از طبقه بندی تغییر درآمد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings management using classification shifting of revenues ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود با استفاده از طبقه بندی تغییر درآمد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدیریت درآمد مبتنی بر انتخاب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of choice-based revenue management: Theory and methods ترجمه عنوان مقاله بررسی مدیریت درآمد مبتنی بر انتخاب: نظریه و روش فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های تجزیه برای تخصیص اتاق پویا در مدیریت درآمد هتل – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decomposition Methods for Dynamic Room Allocation in Hotel Revenue Management ترجمه عنوان مقاله روش های تجزیه برای تخصیص اتاق پویا در مدیریت درآمد هتل فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آناتومی آسیب پذیری های مالی و بحران های بانکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 52 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The anatomy of financial vulnerabilities and banking crises ترجمه عنوان مقاله آناتومی آسیب پذیری های مالی و بحران های بانکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بانکداری اسلامی، پوششی طبیعی برای چرخه های تجاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Islamic banking offer a natural hedge for business cycles? Evidence from a dual banking system ترجمه عنوان مقاله آیا بانکداری اسلامی یک پوشش طبیعی برای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت سود – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beyond gender diversity: How specific attributes of female directors affect earnings management ترجمه عنوان مقاله فراتر از تنوع جنسیتی: ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار متقابل بازار یک مدل برند مبتنی بر مصرف کننده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumer-based brand equity (CBBE) model for destination brands ترجمه عنوان مقاله تست برند متقابل و اعتبار متقابل بازار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رقابت بر تمایز برندها و مصرف کنندگان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Marketing, get ready to rumble—How rivalry promotes distinctiveness for brands and consumers ترجمه عنوان مقاله بازاریابی، آماده باشید به رقابت بپردازید – چگونه رقابت باعث تمایز […]

مشاهده و دانلود رایگان