مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی ارزیابی چرخه زندگی در فرآیند توسعه محصول – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integrating life cycle assessment in the product development process: A methodological approach ترجمه عنوان مقاله یکپارچگی ارزیابی چرخه زندگی در فرآیند توسعه محصول: رویکرد روش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری غیرمستقیم و عملکرد شرکت – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 51 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intangible Investment and Firm Performance ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری غیرمستقیم و عملکرد شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و حسابداری گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلامت کل کارکنان کسب و کار کوچک – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Small Business Total Worker Health: a Conceptual and Methodological Approach to Facilitating Organizational Change ترجمه عنوان مقاله سلامت کل کارکنان کسب و کار کوچک: یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تغییر سازمانی سیستم اطلاعاتی فعال – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dynamic Activities for Managing an IS-Enabled Organizational Change ترجمه عنوان مقاله فعالیت های پویا برای مدیریت تغییر سازمانی سیستم اطلاعاتی فعال فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر سازمانی و میانجیگری نوآوری در اقتصادهای نوظهور – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Flying or dying? Organizational change, customer participation, and innovation ambidexterity in emerging economies ترجمه عنوان مقاله پرواز یا مرگ؟ تغییر سازمانی، مشارکت با مشتری و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید آنلاین بر اساس تکنولوژی پلتفورم B2C – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship analysis between online reviews and online shopping based on B2C platform technology ترجمه عنوان مقاله آنالیز روابط بین مرور آنلاین و خرید آنلاین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی سیاست های دولت برای ارتقاء صادرات – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effectiveness of government policies for export promotion on the export performance of SMEs Cocoa exporters in Cameroon ترجمه عنوان مقاله اثربخشی سیاست های دولت برای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی در خدمات B2B – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insights on the adoption of social media marketing in B2B services ترجمه عنوان مقاله بینش ها در مورد پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی در خدمات B2B […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی در برند های لوکس – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media marketing in luxury brands: A systematic literature review and implications for management research ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رسانه های اجتماعی در برند های لوکس: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت در خدمات دولت الکترونیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quality in e-Government services: A proposal of dimensions from the perspective of public sector employees ترجمه عنوان مقاله کیفیت در خدمات دولت الکترونیکی: طرح پیشنهادی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تلسنترها در خدمات دولت الکترونیکی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role telecentres play in providing e‐government services in rural areas ترجمه عنوان مقاله نقش تلسنتر ها در خدمات دولت الکترونیکی در مناطق روستایی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر کربن، هزینه تامین مالی بدهی و اثر تعدیل کننده توجه رسانه – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Carbon risk, cost of debt financing and the moderation effect of media attention: Evidence from Chinese companies operating in high‐carbon industries ترجمه عنوان مقاله خطر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سهامداران چندگانه و سرمایه گذاری شرکت ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 60 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multiple large shareholders and corporate investment: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله سهامداران چندگانه و سرمایه گذاری شرکت ها: شواهد از چین فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان