مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات ورشکستگی در میان رکود بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 65 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy reforms in the midst of the Great Recession: The Spanish experience ترجمه عنوان مقاله اصلاحات ورشکستگی در میان رکود بزرگ: تجربه اسپانیایی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورشکستگی و مشکل اخراج کردن – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy and the difficulty of firing ترجمه عنوان مقاله ورشکستگی و مشکل اخراج کردن فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی در مجموعه داده های نامتعادل – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An investigation of bankruptcy prediction in imbalanced datasets ترجمه عنوان مقاله بررسی پیش بینی ورشکستگی در مجموعه داده های نامتعادل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک شبکه های عصبی عمیق از سرمایه گذاران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 58 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep neural networks understand investors better ترجمه عنوان مقاله درک شبکه های عصبی عمیق از سرمایه گذاران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، علوم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک اعتباری سرمایه گذاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enterprise Credit Risk Evaluation Based on Neural Network Algorithm ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ریسک اعتباری سرمایه گذاری بر اساس الگوریتم شبکه عصبی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد یکپارچه برای مدیریت دانش در زمینه نوآوری محصول – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated approach for knowledge management in the context of product innovation ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت دانش در زمینه نوآوری محصول […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ائتلافی مدیریت دانش نوآورانه هوشمند – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intelligent innovative knowledge management integration method based on user generated content ترجمه عنوان مقاله روش ائتلافی مدیریت دانش نوآورانه هوشمند مبتنی بر محتوای تولید شده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی مدیریت دانش در شرکت – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Specificity of Knowledge Management in the Enterprise in Dependence on the Stage of the Person’s Life Cycle ترجمه عنوان مقاله ویژگی مدیریت دانش در شرکت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی مدیریت دانش در بیمارستان های چینی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Implementation of Knowledge Management in Chinese Hospitals ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی مدیریت دانش در بیمارستان های چینی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش: ابزار اجرای اقتصاد دیجیتال – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge Management: A Tool for Implementing the Digital Economy ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش: ابزاری برای اجرای اقتصاد دیجیتال فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فاکتورهای شکست مدیریت دانش با رویکرد FMEA فازی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluating knowledge management failure factors using intuitionistic fuzzy FMEA approach ترجمه عنوان مقاله ارزیابی فاکتورهای شکست مدیریت دانش با استفاده از رویکرد FMEA فازی شهودی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش برای ریشه کن کردن فقر – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge management for poverty eradication: a South African perspective ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش برای ریشه کن کردن فقر: چشم انداز آفریقای جنوبی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of universities in the knowledge management of smart city projects ترجمه عنوان مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان