مقاله انگلیسی رایگان در مورد بانکداری مشروط و سنتی (الزویر)

  مشخصات مقاله عنوان مقاله State contingent and conventional banking: The optimal banking choice model ترجمه عنوان مقاله بانکداری مشروط و سنتی: مدل بانکداری انتخاب بهینه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط پول و بانکداری مجله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی متدهای تصدیق تراکنش در بانکداری (الزویر)

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Evaluation of transaction authentication methods for online banking ترجمه عنوان مقاله ارزیابی متدهای تصدیق تراکنش در بانکداری آنلاین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله  18 صفحه رشته های مرتبط اقتصاد و مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت گرایش های مرتبط تجارت الکترونیک مجله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کارآفرینان در پیشرفت مقاصد روستایی (الزویر)

  مشخصات مقاله عنوان مقاله The roles of social entrepreneurs in rural destination development ترجمه عنوان مقاله نقش کارآفرینان اجتماعی در پیشرفت مقاصد روستایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط کارآفرینی مجله سالنامه تحقیقات گردشگری – Annals of […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطابقت سرمایه گذاران و کارآفرینان (الزویر)

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Do investors and entrepreneurs match? – Evidence from The Netherlands and Sweden ترجمه عنوان مقاله آیا سرمایه گذاران و کارآفرینان با هم مطابقت دارند؟ مدارکی از کشورهای هلند و سوئد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله  15 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشکیل هویت کارآفرینی در طی نخستین تجربه کارآفرینی (الزویر)

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Entrepreneurial identity formation during the initial entrepreneurial experience: The influence of simulation feedback and existing identity ترجمه عنوان مقاله تشکیل هویت کارآفرینی در طی نخستین تجربه های کارآفرینی: فیدبک ظاهری و هویت موجود فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازدارنده های رشد صلاحیت های کارآفرینی (الزویر)

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Individual and organizational inhibitors to the development of entrepreneurial competencies in universities ترجمه عنوان مقاله بازدارنده های شخصی و سازمانی رشد صلاحیت های کارآفرینی در دانشگاه ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله  16 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط جهت گیری کارآفرینی با پیروزی پروژه (الزویر)

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Linking entrepreneurial orientation to project success ترجمه عنوان مقاله ارتباط جهت گیری کارآفرینی با پیروزی پروژه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت پروژه و کارآفرینی مجله نشریه بین المللی مدیریت پروژه – […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر راهبرد بازاریابی بر فعالیت هماهنگی در زنجیره تامین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A risk-averse marketing strategy and its effect on coordination activities in a remanufacturing supply chain under market fluctuation ترجمه عنوان مقاله  یک استراتژی بازاریابی خطیر و تاثیر آن بر فعالیت های هماهنگی در یک زنجیره تامین بازسازی تحت نوسان بازار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال […]

Read More