مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقراض صفر برای محافظت از منابع طبیعی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Meeting the Aichi targets: Pushing for zero extinction conservation ترجمه عنوان مقاله رویارویی با اهداف Aichi: هدایت به سمت انقراض صفر برای محافظت از منابع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات لاشه آبزیان مهاجم در شیمی خاک – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of invasive aquatic carrion on soil chemistry and terrestrial microbial communities ترجمه عنوان مقاله اثرات لاشه آبزیان مهاجم در شیمی خاک و جوامع میکروب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویر برداری از راه دور در مقابل عکاسی چشمی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Remotely-sensed imagery vs. eye-level photography: Evaluating associations among measurements of tree cover density ترجمه عنوان مقاله تصویر برداری از راه دور در مقابل عکاسی چشمی: ارزیابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت و تولید افزایشی در بخش مبلمان چوبی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Additive manufacturing in the wood-furniture sector Sustainability of the technology, benefits and limitations of adoption ترجمه عنوان مقاله ساخت و تولید افزایشی در بخش مبلمان چوبی: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری کربن در محصولات چوبی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Carbon Accounting in Harvested Wood Products: Assessment Using Material Flow Analysis Resulting in Larger Pools Compared to the IPCC Default Method ترجمه عنوان مقاله حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکان اکوتوریسم: تصمیم چند معیاره بر اساس GIS – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of ecotourism sites: a GIS-based multi-criteria decision analysis ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مکان اکوتوریسم: آنالیز تصمیم چند معیاره بر اساس GIS فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای جنگل های مدیترانه – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated decision support system for the Mediterranean forests ترجمه عنوان مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یکپارچه برای جنگل های مدیترانه فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان