مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک برای برنامه ریزی جنگلداری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management for forestry planning under uncertainty in demand and prices ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک برای برنامه ریزی جنگلداری تحت عدم قطعیت در تقاضا و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند تکاملی در تعریف زمین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evolving practice in land demarcation ترجمه عنوان مقاله روند تکاملی در تعریف زمین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط منابع طبیعی مجله سیاست استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید آب در یک جنگل بارانی برزیلی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Water production in a Brazilian montane rainforest: Implications for water resources management ترجمه عنوان مقاله تولید آب در یک جنگل بارانی برزیلی: مفاهیمی برای مدیریت منابع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکاری سازی تاثیرات استفاده از زمین، فصل و زیستگاه – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Species traits reveal effects of land use, season and habitat on the potential subsidy of stream invertebrates to terrestrial food webs ترجمه عنوان مقاله آشکاری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مدل مواد چوبی در فرآیندهای ورقه سازی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of wood material models for the numerical assessment of cutting forces in chipping processes ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مدل مواد چوبی برای ارزیابی های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل دهی به پیاده سازی استانداردهای FSC – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Shaping the implementation of the FSC standard: the case of auditors in Brazil ترجمه عنوان مقاله شکل دهی به پیاده سازی استانداردهای FSC: مورد حسابرسان […]

مشاهده و دانلود رایگان