مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی و زمان بندی بهینه هاب انرژی در حضور باد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Optimal planning and scheduling of energy hub in presence of wind, storage and demand response under uncertainty ترجمه عنوان مقاله  برنامه ریزی و زمان بندی بهینه هاب انرژی در حضور باد، پاسخ ذخیره و تقاضا تحت شرایط مبهم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم PV و ردیابی نقطه حداکثر توان بدون موج فرکانس پایین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  High-Frequency-Link-Based Grid-Tied PV System With Small DC-Link Capacitor and Low-Frequency Ripple-Free Maximum Power Point Tracking ترجمه عنوان مقاله  سیستم PV مرتبط با شبکه مبتنی بر لینک – فرکانس- بالا با خازن – لینک dc کوچک وردیابی  نقطه حداکثر توان بدون موج فرکانس پایین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش نوسان ولتاژ با REMS برای فیدر توزیع

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Mitigation of Voltage Variation by REMS for Distribution Feeders ترجمه عنوان مقاله  کاهش نوسان ولتاژ به وسیله REMS برای فیدرهای توزیع فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی انرژی و مهندسی برق گرایش های مرتبط  انتقال و توزیع، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم PV باتری برای ساختمان سبز هوشمند همراه ترانسفورماتور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  PV-Battery System for Smart Green Building using Transformer Coupled DC-DC Converter ترجمه عنوان مقاله  سیستم PV-باتری برای ساختمان سبز هوشمند با استفاده از مبدل DC-DC همراه ترانسفورماتور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط مهندسی انرژی  و مهندسی برق […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خود اشتعالی بوتانول و اتانول با سوخت دیزلی و بیودیزلی در احتراق ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Autoignition of blends of n-butanol and ethanol with diesel or biodiesel fuels in a constant-volume combustion chamber ترجمه عنوان مقاله  خود اشتعالی مخلوط های n-بوتانول و اتانول با سوخت های دیزلی و بیودیزلی در یک محفظه احتراق حجم ثابت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج حرارتی از سیستم‌ الگوی چاه زیرزمینی بهره برداری انرژی زمین گرمایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Heat extraction of novel underground well pattern systems for geothermal energy exploitation ترجمه عنوان مقاله  استخراج حرارتی از سیستم‌ الگوی چاه زیرزمینی به منظور بهره برداری از انرژی زمین گرمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی انرژی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده نوآوری دو مرحله ای شرکت انرژی در چین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Two-stage innovation efficiency of new energy enterprises in China: A non-radial DEA approach ترجمه عنوان مقاله  بازده نوآوری دو مرحله ای شرکت های انرژی جدید در چین: رویکرد DEA غیر راديال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد، مدیریت و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز هزینه منفعت انرژی و محیط زیست

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The probability of discovery ترجمه عنوان مقاله  درس هایی از آنالیز هزینه-منفعت انرژی و محیط زیست فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7  صفحه رشته های مرتبط  مهندسی انرژی و محیط زیست مجله  پیش بینی فنی و تغییر اجتماعی – Technological Forecasting & […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز اجتماعی پر انرژی متعادل بشریت محدوده سیاره زمین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  New consciousness: A societal and energetic vision for rebalancing humankind within the limits of planet  Earth ترجمه عنوان مقاله  آگاهی جدید: چشم انداز اجتماعی و پر انرژی برای متعادل کردن بین بشریت در محدوده سیاره زمین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 […]

مشاهده و دانلود رایگان