مقاله انگلیسی رایگان در مورد انرژی باد شهری: دیدگاه های بالقوه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban wind energy: Some views on potential and challenges ترجمه عنوان مقاله انرژی باد شهری: برخی از دیدگاه های بالقوه و چالش ها فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق در مورد انرژی باد در مکزیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Wind energy research in Mexico ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد انرژی باد در مکزیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی انرژی گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش طراحی مناسب پایه های شمعی جهت تقویت توربین بادی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Robust design and optimization procedure for piled-raft foundation to support tall wind turbine in clay and sand ترجمه عنوان مقاله روش طراحی و بهینه سازی مناسب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل انرژی خورشیدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Potential of solar energy in developing countries for reducing energy-related emissions ترجمه عنوان مقاله پتانسیل انرژی خورشیدی در کشورهای در حال توسعه برای کاهش انتشار گازهای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Solar energy radiation measurement with a low–power solar energy harvester ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی با یک انرژی کم مصرف انرژی خورشیدی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتوولتائیک پلیمرهای شفاف برای برداشت انرژی خورشیدی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Transparent Polymer Photovoltaics for Solar Energy Harvesting and Beyond ترجمه عنوان مقاله فتوولتائیک پلیمرهای شفاف برای برداشت انرژی خورشیدی و فراتر از آن فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی فرایند تخریب ماژول های فتوولتائیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simulation study on the degradation process of photovoltaic modules ترجمه عنوان مقاله بررسی شبیه سازی فرایند تخریب ماژول های فتوولتائیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های فتوولتائیک: نقشه برداری از آنالیزهای پتنت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Photovoltaic technologies: Mapping from patent analysis ترجمه عنوان مقاله فناوری های فتوولتائیک: نقشه برداری از آنالیزهای پتنت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی انرژی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات خشکسالی شدید در آینده سیستم انرژی فنلاند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Energy security impacts of a severe drought on the future Finnish energy system ترجمه عنوان مقاله اثرات امنیتی انرژی یک خشکسالی شدید در آینده سیستم انرژی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سوخت سلولی برای خودرو هایی با انرژی جدید – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuel cell development for New Energy Vehicles (NEVs) and clean air in China ترجمه عنوان مقاله توسعه سوخت سلولی برای خودرو هایی با انرژی جدید و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال انرژی های تجدید پذیر – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Renewable energy transition: a market-driven solution for the energy and environmental concerns in Chile ترجمه عنوان مقاله انتقال انرژی های تجدید پذیر: یک راه حل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر انتشار CO2 در مرکوسور – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of CO2 emissions in the MERCOSUR: the role of economic growth, and renewable and non-renewable energy ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر انتشار CO2 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نسل جدید برق تولید شده به عنوان یک منبع تجدید پذیر – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human-Powered Electricity Generation as a Renewable Resource ترجمه عنوان مقاله نسل جدید برق تولید شده توسط انسان به عنوان یک منبع تجدید پذیر فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان