مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل DC-DC خود انطباق برای کنترل سیستم هیبریدی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Agent-based self-adaptive DC-DC converter for hybrid energetic system control ترجمه عنوان مقاله مبدل DC-DC خود انطباق مبتنی بر عامل برای کنترل سیستم پر انرژی هیبریدی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک کنترل کننده جامع برای مبدل های DC-DC – نشریه IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new general controller for DC-DC converters based on SMC methods ترجمه عنوان مقاله یک کنترل کننده جامع جدید برای مبدل های DC-DC بر اساس روش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره ولتاژ بالای مبدل DC-DC شبه SEPIC – نشریه IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله High Voltage Gain Quasi-SEPIC DC-DC Converter ترجمه عنوان مقاله بهره ولتاژ بالای مبدل DC-DC شبه SEPIC فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی برق گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت اطمینان مبدل های DC-DC بر اساس پیکربندی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reliability study of high gain DC-DC converters based on RRPP I-IIA configuration for shipboard power system ترجمه عنوان مقاله بررسی قابلیت اطمینان مبدل های DC-DC […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی عملکرد دینامیکی و استاتیکی مبدل های DC-DC – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dynamic and static performance optimization of dual active bridge DC-DC converters ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی عملکرد دینامیکی و استاتیکی مبدل های DC-DC برآمدگی فعال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل LLC DC-DC برآمده برای ملزومات نیروی کمکی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Design and analysis of a full bridge LLC DC-DC converter for auxiliary power supplies in traction ترجمه عنوان مقاله طراحی و تحلیل یک مبدل LLC […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی کنترل پیش بینی مدل برای مبدل های DC-DC کاربردی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Model predictive control design for DC-DC converters applied to a photovoltaic system ترجمه عنوان مقاله طراحی کنترل پیش بینی مدل برای مبدل های DC-DC کاربردی تا […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی کنترل حالت لغزشی انتگرال برای مبدل های DC-DC – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Design of integral sliding mode control for DC-DC converters ترجمه عنوان مقاله طراحی کنترل حالت لغزشی انتگرال برای مبدل های DC-DC فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مبدل dc-dc تک سوئیچ برای سیستم های تولید انرژی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel single switch dc-dc converter with high voltage gain capability for solar PV based power generation systems ترجمه عنوان مقاله یک مبدل dc-dc تک سوئیچ […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل DC-DC خازن سوئیچ دوگانه با مدولاسیون عریض سوئیچ تطبیقی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A dual mode step-down switched-capacitor DC-DC converter with adaptive switch width modulation ترجمه عنوان مقاله مبدل DC-DC خازن سوئیچ دوگانه با مدولاسیون عریض سوئیچ تطبیقی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگ سازی مبتنی بر استخراج حامل برای مبدل های DC-DC – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Carrier extraction based synchronization scheme for distributed DC–DC converters in DC-Microgrid ترجمه عنوان مقاله طرح هماهنگ سازی مبتنی بر استخراج حامل برای مبدل های DC-DC در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی حرارتی دستگاه الکترونیکی با الگوریتم کلونی مورچه – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Thermal optimization of electronic devices on PCB based on the ant colony algorithm ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی حرارتی دستگاه های الکترونیکی بر روی PCB بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر افتادن غیرتهاجمی سالمندان با منطق فازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Non-intrusive fall detection monitoring for the elderly based on fuzzy logic ترجمه عنوان مقاله نظارت بر تشخیص افتادن غیرتهاجمی برای سالمندان بر اساس منطق فازی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان