مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو سازی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management practices in Indian automotive industry: A multi-stakeholder view ترجمه عنوان مقاله شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو سازی هند: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش از طریق مدیریت ریسک زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Value creation via supply chain risk management in global fashion organizations outsourcing production to China ترجمه عنوان مقاله ایجاد ارزش از طریق مدیریت ریسک زنجیره تامین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب سیاست های تعمیر و نگهداری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Maintenance policy selection: a fuzzy-ANP approach ترجمه عنوان مقاله انتخاب سیاست های تعمیر و نگهداری: یک رویکرد فازی-ANP فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تصمیم گیری علمی برای انتخاب تامین کننده – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Scientific Decision Framework for Supplier Selection under Interval Valued Intuitionistic Fuzzy Environment ترجمه عنوان مقاله چارچوب تصمیم گیری علمی برای انتخاب تامین کننده تحت فواصل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ساختاری مدل های کمی زنجیره تامین دارویی – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Structured Review of Quantitative Models of the Pharmaceutical Supply Chain ترجمه عنوان مقاله بررسی ساختاری مدل های کمی زنجیره تامین دارویی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک هزینه در پیشگیری از اختلال در زنجیره تامین – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cost Sharing in the Prevention of Supply Chain Disruption ترجمه عنوان مقاله اشتراک هزینه در پیشگیری از اختلال در زنجیره تامین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت های زنجیره تامین پویا – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dynamic supply chain capabilities: How market sensing, supply chain agility and adaptability affect supply chain ambidexterity ترجمه عنوان مقاله ظرفیت های زنجیره تامین پویا: ادراک بازار، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی IoT فعال شده زنجیره تامین برای غذای فاسد شونده – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling of an IoT-enabled supply chain for perishable food with two-echelon supply hubs ترجمه عنوان مقاله مدلسازی یک اینترنت اشیا فعال شده زنجیره تامین برای غذای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم عامل ردیابی برای زنجیره تامین غذای بسته بندی شده – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IoT-based tracking and tracing platform for prepackaged food supply chain ترجمه عنوان مقاله ردیابی مبتنی بر اینترنت اشیا و سیستم عامل ردیابی برای زنجیره تامین غذای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های مرتبط با یکپارچگی IoT در زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining potential benefits and challenges associated with the Internet of Things integration in supply chains ترجمه عنوان مقاله بررسی مزایای بالقوه و چالش های مرتبط با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند افزایش دانش نوآوری در شبکه زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Process of innovation knowledge increase in supply chain network from the perspective of sustainable development ترجمه عنوان مقاله روند افزایش دانش نوآوری در شبکه زنجیره تامین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های تشخیص نشت آکوستیک برای خطوط لوله آب – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 49 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal selection of acoustic leak detection techniques for water pipelines using multi-criteria decision analysis ترجمه عنوان مقاله انتخاب مطلوب تکنیک های تشخیص نشت آکوستیک برای خطوط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود بهره وری در مراکز بازیافت زباله های جامد – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Productivity improvement in solid waste recycling centres through lean implementation aided by multi-criteria decision analysis ترجمه عنوان مقاله بهبود بهره وری در مراکز بازیافت زباله های […]

مشاهده و دانلود رایگان