مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل حیاتی موفقیت در توسعه محصول اولیه جدید – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Critical success factors in early new product development: a review and a conceptual model ترجمه عنوان مقاله عوامل حیاتی موفقیت در توسعه محصول اولیه جدید: […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی کارکردی در توسعه محصول جدید – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله International orientation and cross-functional integration in new product development ترجمه عنوان مقاله گرایش بین المللی و یکپارچه سازی کارکردی در توسعه محصول جدید فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد رقابتی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Green Supply Chain Management Initiatives and operational competitive performance ترجمه عنوان مقاله طرح های مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد رقابتی عملیاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ARSENAL-GSD: برآورد اعتماد در تیم های مجازی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله ARSENAL-GSD: A framework for trust estimation in virtual teams based on sentiment analysis ترجمه عنوان مقاله ARSENAL-GSD: یک چارچوب برای برآورد اعتماد در تیم های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت الکترونیکی B2C مرزی به چین و نقش لجستیک ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cross Border B2C E-Commerce to Greater China and the role of logistics: a literature review ترجمه عنوان مقاله تجارت الکترونیکی B2C مرزی عظیم به چین و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی تور شهری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A multi-user decision support system for online city bus tour planning ترجمه عنوان مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند کاربره برای برنامه ریزی تور […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای لجستیک پایدار – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision support systems for sustainable logistics: a review and bibliometric analysis ترجمه عنوان مقاله سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری برای لجستیک پایدار: یک مرور و آنالیز […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب یک طرح راهنمای کارگاهی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-criteria decision making for the selection of a performant manual workshop layout: a case study ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب یک […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکان اکوتوریسم: تصمیم چند معیاره بر اساس GIS – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of ecotourism sites: a GIS-based multi-criteria decision analysis ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مکان اکوتوریسم: آنالیز تصمیم چند معیاره بر اساس GIS فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی در زمینه ی پولشویی ضد پولی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data mining in anti-money laundering field ترجمه عنوان مقاله داده کاوی در زمینه ی پولشویی ضد پولی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی صنایع، […]

Read More