مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین و هزینه یابی مبتنی بر فعالیت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Supply chain management and activity-based costing: Current status and directions for the future ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین و هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: وضعیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شایستگی در مدیریت زنجیره تامین : یک بررسی اصولی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competence in supply chain management: A systematic review ترجمه عنوان مقاله شایستگی در مدیریت زنجیره تامین : یک بررسی اصولی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز لجستیک انسانی و مدیریت زنجیره تامین – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An analysis of the literature on humanitarian logistics and supply chain management: paving the way for future studies ترجمه عنوان مقاله آنالیز لجستیک انسانی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشارهای سازمانی و ارزیابی پایداری در زنجیره های تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Institutional pressures and sustainability assessment in supply chains ترجمه عنوان مقاله فشارهای سازمانی و ارزیابی پایداری در زنجیره های تامین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT بر اساس لجستیک تولید و سیستم زنجیره تامین و سیستم فیزیکی سایبری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of things-based production logistics and supply chain system-Part 2: IoT-based cyber-physical system: A framework and evaluation ترجمه عنوان مقاله IoT بر اساس لجستیک تولید و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سلامت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Healthcare supply chain management: literature review and some issues ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین سلامت: بررسی ادبیات و برخی مسائل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های RFID و ERP در مدیریت زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله RFID and ERP systems in supply chain management ترجمه عنوان مقاله سیستم های RFID و ERP در مدیریت زنجیره تامین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری زنجیره تامین پایدار – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain collaboration: incentives in emerging economies ترجمه عنوان مقاله همکاری زنجیره تامین پایدار: انگیزه در اقتصادهای نوظهور فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ریسک در شبکه لجستیک معکوس – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 57 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis and prioritisation of risks in a reverse logistics network using hybrid multi-criteria decision making methods ترجمه عنوان مقاله آنالیز ریسک در شبکه لجستیک معکوس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود مسئولیت های اجتماعی زنجیره تامین – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Improving supply chain social responsibility through supplier development ترجمه عنوان مقاله بهبود مسئولیت های اجتماعی زنجیره تامین از طریق توسعه تامین کنندگان فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه درمورد IoT، پذیرش تصمیمات در آمایش و مدیریت زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An exploratory study of Internet of Things (IoT) adoption intention in logistics and supply chain management – a mixed research approach ترجمه عنوان مقاله مطالعه درمورد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ردیابی رفتار مشتری در خرده فروشی با استفاده از RFID – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Tracking customer behaviour in fashion retail using RFID ترجمه عنوان مقاله ردیابی رفتار مشتری در روش خرده فروشی با استفاده از RFID فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان جریان ملی زنجیره تامین – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An examination of national supply-chain flow time ترجمه عنوان مقاله بررسی زمان جریان ملی زنجیره تامین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان