مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT بر اساس لجستیک تولید و سیستم زنجیره تامین و سیستم فیزیکی سایبری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of things-based production logistics and supply chain system-Part 2: IoT-based cyber-physical system: A framework and evaluation ترجمه عنوان مقاله IoT بر اساس لجستیک تولید و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سلامت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Healthcare supply chain management: literature review and some issues ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین سلامت: بررسی ادبیات و برخی مسائل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های RFID و ERP در مدیریت زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله RFID and ERP systems in supply chain management ترجمه عنوان مقاله سیستم های RFID و ERP در مدیریت زنجیره تامین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری زنجیره تامین پایدار – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain collaboration: incentives in emerging economies ترجمه عنوان مقاله همکاری زنجیره تامین پایدار: انگیزه در اقتصادهای نوظهور فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ریسک در شبکه لجستیک معکوس – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 57 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis and prioritisation of risks in a reverse logistics network using hybrid multi-criteria decision making methods ترجمه عنوان مقاله آنالیز ریسک در شبکه لجستیک معکوس […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود مسئولیت های اجتماعی زنجیره تامین – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Improving supply chain social responsibility through supplier development ترجمه عنوان مقاله بهبود مسئولیت های اجتماعی زنجیره تامین از طریق توسعه تامین کنندگان فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه درمورد IoT، پذیرش تصمیمات در آمایش و مدیریت زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An exploratory study of Internet of Things (IoT) adoption intention in logistics and supply chain management – a mixed research approach ترجمه عنوان مقاله مطالعه درمورد […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ردیابی رفتار مشتری در خرده فروشی با استفاده از RFID – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Tracking customer behaviour in fashion retail using RFID ترجمه عنوان مقاله ردیابی رفتار مشتری در روش خرده فروشی با استفاده از RFID فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان جریان ملی زنجیره تامین – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An examination of national supply-chain flow time ترجمه عنوان مقاله بررسی زمان جریان ملی زنجیره تامین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین داده (DSC) – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data supply chain (DSC): research synthesis and future directions ترجمه عنوان مقاله زنجیره تامین داده (DSC): ترکیب تحقیق و جهت گیری آینده فرمت مقاله […]

Read More