مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مدیریت زنجیره تامین در عملکرد شرکت تولیدی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of supply chain management practices on supply chain and manufacturing firms’ performance ترجمه عنوان مقاله تاثیر تمرین های مدیریت زنجیره تامین در زنجیره تامین […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی، رویه اقدامات متقابل و رفتار امنیتی کارکنان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organisational Culture, Procedural Countermeasures,and Employee Security Behaviour: A Qualitative Study ترجمه عنوان مقاله فرهنگ سازمانی، رویه اقدامات متقابل و رفتار امنیتی کارکنان: یک مطالعه کیفی فرمت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم برای تیم سازی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision support systems for teambuilding ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم برای تیم سازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی صنایع و مدیریت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های زنجیره تامین تولید کنندگان در اتیوپی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Supply chain strategies of manufacturers in Ethiopia ترجمه عنوان مقاله استراتژی های زنجیره تامین تولید کنندگان در اتیوپی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تکاملی تعاملی برای انتخاب ویژگی های چند هدفه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interactive evolutionary approaches to multiobjective feature selection ترجمه عنوان مقاله رویکرد تکاملی تعاملی برای انتخاب ویژگی های چند هدفه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستورالعمل تحقیق مدیریت ریسک زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Supply chain risk management research agenda – from a literature review to a call for future research directions ترجمه عنوان مقاله دستورالعمل تحقیق مدیریت ریسک زنجیره […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Envisioning the invisible: Understanding the synergy between green human resource management and green supply chain management in manufacturing firms in Iran in light of the […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مقررات ایمنی بر تولید کنندگان و کاربران ماشین آلات صنعتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of Direct Safety Regulations on Manufacturers and Users of Industrial Machines: Its Implications on Industrial Safety Policies in Republic of Korea ترجمه عنوان مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سبز در خرده فروشی مواد غذایی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Green supply chain management in food retailing: survey-based evidence in Croatia ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین سبز در خرده فروشی مواد غذایی: کرواسی فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی ابزار 5S با استفاده از پویایی سیستم – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The implementation of 5S lean tool using system dynamics approach ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی ابزار 5S با استفاده از رویکرد پویایی سیستم فرمت مقاله […]

Read More