مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک خطی سازي برای ساختارهای با میراگرهای ویسکوز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Improved stochastic linearization technique for structures with nonlinear viscous dampers ترجمه عنوان مقاله تکنیک خطی سازي تصادفی اصلاح شده برای ساختارهای با میراگرهای ویسکوز غيرخطی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ساختمان پس از زلزله با منطق فازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Post-earthquake assessment of buildings damage using fuzzy logic ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ساختمان پس از زلزله با استفاده از منطق فازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری لرزه ای پی کم عمق در خاک آهکی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of the Seismic Bearing Capacity of Shallow Foundations Located on the Two-Layered Clayey Soils ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ظرفیت باربری لرزه ای پی های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری گروه های شمعی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bearing capacity of pile groups under vertical eccentric load ترجمه عنوان مقاله ظرفیت باربری گروه های شمعی تحت بار خارج از مرکز عمودی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش طراحی مناسب پایه های شمعی جهت تقویت توربین بادی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Robust design and optimization procedure for piled-raft foundation to support tall wind turbine in clay and sand ترجمه عنوان مقاله روش طراحی و بهینه سازی مناسب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پی گسترده شمعی در خاک رس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Behavior of large piled-raft foundation on clay soil ترجمه عنوان مقاله رفتار پی گسترده شمعی در خاک رس فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل ساده برای تعامل تونل-خاک-شمع در مدل پی پاسترناک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simplified solution for tunnel-soil-pile interaction in Pasternak’s foundation model ترجمه عنوان مقاله راه حل ساده برای تعامل تونل-خاک-شمع در مدل پی پاسترناک فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویارویی با زیرساخت حمل و نقل شهری در محیط چند منظوره – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Financing urban transportation infrastructure in a multi-actors environment: the role of value capture ترجمه عنوان مقاله رویارویی با زیرساخت حمل و نقل شهری در محیط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی معانی مختلف حمل و نقل در اماکن شهری – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of various means of transport for urban areas ترجمه عنوان مقاله ارزیابی معانی مختلف حمل و نقل در اماکن شهری فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه دستیابی به مشاغل با حمل و نقل عمومی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Elevating access: Comparing accessibility to jobs by public transport for individuals with and without a physical disability ترجمه عنوان مقاله مقایسه دستیابی به مشاغل با حمل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش ویژگی های مکانیکی و دوام بتن متراکم بازیافتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing mechanical and durability properties of recycled aggregate concrete ترجمه عنوان مقاله افزایش ویژگی های مکانیکی و دوام بتن متراکم بازیافتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد خستگی اسلب های بتنی مسلح شده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fatigue performance of orthogonally reinforced concrete slabs: Experimental investigation ترجمه عنوان مقاله عملکرد خستگی اسلب های بتنی مسلح شده متعامد: تحقیقات تجربی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امپدانس بتن آرمه تحت شرایط ماتریکس ترک خورده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 39 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Electrochemical polarization and impedance of reinforced concrete and hybrid fiber-reinforced concrete under cracked matrix conditions ترجمه عنوان مقاله قطبش الکتروشیمیایی و امپدانس بتن آرمه و بتن […]

مشاهده و دانلود رایگان