مقاله انگلیسی رایگان در مورد توصیه های حریم خصوصی و امنیتی اینترنت اشیا – 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 43 صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things (IoT) Security and Privacy Recommendations ترجمه عنوان مقاله توصیه های حریم خصوصی و امنیتی اینترنت اشیا (IoT) فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات رسانه های اجتماعی و بازاریابی بر فروش برند – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Synergistic effects of social media and traditional marketing on brand sales: capturing the time-varying effects ترجمه عنوان مقاله اثرات هم افزایی رسانه های اجتماعی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جمع کردن شبکه های اجتماعی مبتنی بر API: آرشیو وب – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله API-based social media collecting as a form of web archiving ترجمه عنوان مقاله جمع کردن شبکه های اجتماعی مبتنی بر API به عنوان شکلی از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک اولویت برای WSN در محیط همه جا حاضر – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A priority for WSN in ubiquitous environment: multimedia security requirements ترجمه عنوان مقاله یک اولویت برای WSN در محیط همه جا حاضر: الزامات امنیتی چند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگزینی یک گره خرابی در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Novel approach for replacement of a failure node in wireless sensor network ترجمه عنوان مقاله رویکرد جدید برای جایگزینی یک گره خرابی در شبکه حسگر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی بر اساس K-means و روش PROMETHEE – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An ordered clustering algorithm based on K-means and the PROMETHEE method ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم خوشه بندی مرتب شده بر اساس K-means و روش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وب کاوی چند معیاری با DRSA – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-criteria web mining with DRSA ترجمه عنوان مقاله وب کاوی چند معیاری با DRSA فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا در بهداشت و درمان – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The internet of things in healthcare: An overview ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا در بهداشت و درمان: یک بررسی اجمالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن اینترنت اشیا در مدیریت فرآیند کسب و کار – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Discovering the Internet of Things (IoT) within the business process management: a literature review on technological revitalization ترجمه عنوان مقاله یافتن اینترنت اشیا (IoT) در مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در استاندارد های مرتبط با اینترنت اشیا – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Recent advancements in the Internet-of-Things related standards: A oneM2M perspective ترجمه عنوان مقاله پیشرفت های اخیر در استاندارد های مرتبط با اینترنت اشیا: یک دیدگاه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا و کلان داده ها، قطع زنجیره ی ارزش – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things and Big Data – The Disruption of the Value Chain and the Rise of New Software Ecosystems ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق درباره ی معماری های اینترنت اشیا – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A survey on Internet of Things architectures ترجمه عنوان مقاله تحقیق درباره ی معماری های اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش داده ها در اینترنت اشیا – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data intelligence on the Internet of Things ترجمه عنوان مقاله هوش داده ها در اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری […]

مشاهده و دانلود رایگان