مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی منابع در گسترش IoT بر اساس مه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Resource Optimization in Fog Enabled IoT Deployments ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی منابع در گسترش اینترنت اشیا بر اساس مه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگذاری آگاه منابع واحدهای IoT در محاسبات ابری – مه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Resource Aware Placement of IoT Application Modules in Fog-Cloud Computing Paradigm ترجمه عنوان مقاله جایگذاری آگاه منابع واحد های کاربردی اینترنت اشیا در پارادایم محاسبات ابری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره برداری از درگاه سلامت الکترونیکی هوشمند در IoT – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 49 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploiting smart e-Health gateways at the edge of healthcare Internet-of-Things: A fog computing approach ترجمه عنوان مقاله بهره برداری از درگاه های سلامت الکترونیکی هوشمند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع محاسباتی در شبکه های مجهز سه بعدی IoT – نشریه IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Computing Resource Allocation in Three-Tier IoT Fog Networks: a Joint Optimization Approach Combining Stackelberg Game and Matching ترجمه عنوان مقاله توزیع منابع محاسباتی در شبکه های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت شناختی برای محاسبات مه در IOT – نشریه IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cognitive Management Framework for Fog Computing In IOT Case Study: Traffic Control System ترجمه عنوان مقاله چارچوب مدیریت شناختی برای محاسبات مه در مطالعه موردی IOT […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلت فرم IOT بر پایه مه برای مدیریت موثر – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Fog-enabled IoT Platform for Efficient Management and Data Collection ترجمه عنوان مقاله پلت فرم IOT بر پایه مه برای مدیریت موثر و جمع آوری داده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ها و فن آوری ها در اینترنت اشیا – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Challenges and Solutions for Applications and Technologies in the Internet of Things ترجمه عنوان مقاله چالش ها و راه حل ها برای برنامه ها و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه راهی به منظور پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی توسعه پایدار منابع سازمانی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Roadmap for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation (Part III) ترجمه عنوان مقاله نقشه راهی به منظور پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی توسعه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد نقشه راهی به منظور پیاده سازی سیستم برنامه ریزی توسعه پایدار منابع سازمانی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  47 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Development of a Roadmap for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation (Part II) ترجمه عنوان مقاله ایجاد نقشه راهی به منظور پیاده سازی سیستم های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصل چند جایگزینی در سیستم های هوشمند. مدل شبکه عصبی فعال (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Principle of Multi-alternativity in Intelligent Systems. Active Neural Network Models ترجمه عنوان مقاله اصل چند جایگزینی در سیستم های هوشمند. مدل شبکه عصبی فعال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم هوشمند ترکیبی جدید با محاسبه ارزش از دست رفته برای تشخیص دیابت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel hybrid intelligent system with missing value imputation for diabetes diagnosis ترجمه عنوان مقاله سیستم هوشمند ترکیبی جدید با محاسبه ارزش از دست رفته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های هوشمند: توسعه و مسائل (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intelligent Systems: Development and Issues ترجمه عنوان مقاله سیستم های هوشمند: توسعه و مسائل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط کامپیوتر و فناوری اطلاعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه سنسور ابر مبتنی بر پایش محیطی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cloud based sensor network for environmental monitoring ترجمه عنوان مقاله شبکه سنسور ابر مبتنی بر پایش محیطی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط فناوری […]

مشاهده و دانلود رایگان