مقاله انگلیسی رایگان در مورد فوکو و شهر هوشمند – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Foucault and the smart city ترجمه عنوان مقاله فوکو و شهر هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی معماری، شهرسازی، فناوری اطلاعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش مدیریت فناوری یک نیاز برای محیط اموزش مجازی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Is Technology Management Education a Requirement for a Virtual Learning Environment? ترجمه عنوان مقاله آموزش مدیریت فناوری یک نیاز برای محیط اموزش مجازی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم هوشمند نظارت بر سلامتی بیمار – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Outdoor Intelligent Health Care Patient Monitoring System ترجمه عنوان مقاله یک سیستم هوشمند نظارت بر سلامتی بیمار در فضای باز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم نظارتی پیوسته بی سیم بیمار برای دانگ – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A wireless continuous patient monitoring system for dengue: Wi-Mon ترجمه عنوان مقاله سیستم نظارتی پیوسته بی سیم بیمار برای بیمار دانگ: Wi-Mon فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر بیمار از راه دور – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Remote patient monitoring: a comprehensive study ترجمه عنوان مقاله نظارت بر بیمار از راه دور: یک مطالعه جامع فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرآیند برای اجرای سیستم های اطلاعاتی دولتداری امن – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A process model for implementing information systems security governance ترجمه عنوان مقاله یک مدل فرآیند برای اجرای سیستم های اطلاعاتی دولتداری امن فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های پایگاه داده ها و سیستم های اطلاعاتی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advances in Databases and Information Systems ترجمه عنوان مقاله پیشرفت های پایگاه داده ها و سیستم های اطلاعاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی سیستم و امنیت سیستم های اطلاعاتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله System Integration and Security of Information Systems ترجمه عنوان مقاله یکپارچگی سیستم و امنیت سیستم های اطلاعاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT بر اساس لجستیک تولید و سیستم زنجیره تامین و سیستم فیزیکی سایبری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of things-based production logistics and supply chain system-Part 2: IoT-based cyber-physical system: A framework and evaluation ترجمه عنوان مقاله IoT بر اساس لجستیک تولید و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی محسبات سبز برای اینترنت اشیا – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards Green Computing for Internet of Things: Energy Oriented Path and Message Scheduling Approach ترجمه عنوان مقاله به سوی محسبات سبز برای اینترنت اشیا: مسیر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد دانشگاه ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of strategic knowledge management on the universities’ performance: an empirical approach ترجمه عنوان مقاله تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد دانشگاه ها: رویکرد تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های ترافیک در شهرهای هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Traffic systems in smart cities using LabVIEW ترجمه عنوان مقاله سیستم های ترافیک در شهرهای هوشمند با استفاده از LabVIEW فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باز کردن محله های تازه ی باز: شهر هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Unpacking open innovation neighborhoods: le milieu of the lean smart city ترجمه عنوان مقاله باز کردن محله های تازه ی باز: نمونه ای از شهر هوشمند […]

مشاهده و دانلود رایگان