مقاله انگلیسی رایگان در مورد انفجار زغال سنگ در طول توسعه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Coal bursts that occur during development: A rock mechanics enigma ترجمه عنوان مقاله انفجار زغال سنگ که در طول توسعه به وجود می آید: مهندسی مکانیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير ريزساختار ترکيبات سنگی بر خواص مکانیک سنگ آن – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of rock composition microstructure and pore characteristics on its rock mechanics properties ترجمه عنوان مقاله تاثير ريزساختار ترکيبات سنگی و ويژگی های منفی بر خواص […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معدن و تغییرات آب و هوایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mining and climate change: A review and framework for analysis ترجمه عنوان مقاله معدن و تغییرات آب و هوایی: بررسی و چارچوبی برای تجزیه و […]

مشاهده و دانلود رایگان