مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکارات نوآوری اجتماعی برای توسعه شهری پایدار – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An empirical investigation of social innovation initiatives for sustainable urban development ترجمه عنوان مقاله یک تحقیق تجربی از ابتکارات نوآوری اجتماعی برای توسعه شهری پایدار فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه فضای شهری با تحلیل چند معیار مبتنی بر GIS – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban green space development using GIS-based multi-criteria analysis in Addis Ababa metropolis ترجمه عنوان مقاله توسعه فضای شهری با استفاده از تجزیه و تحلیل چند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم گرمایش و خنک کننده خورشیدی در ساختمان – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Solar Heating and Cooling System in a Nearly Zero-Energy Building: A Case Study in China ترجمه عنوان مقاله یک سیستم گرمایش و خنک کننده خورشیدی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلامت روان و طراحی شهری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mental health and urban design – zoning in on PTSD ترجمه عنوان مقاله سلامت روان و طراحی شهری – منطقه بندی در PTSD فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شهری یا عدم آن به عنوان سیاست – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban design—or lack thereof—as policy: the renewal of Bursa Doğanbey District ترجمه عنوان مقاله طراحی شهری یا عدم آن به عنوان سیاست: تجدید منطقه Bursa […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای آنالیز اطلاعات IoT – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 57 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning for Internet of Things Data Analysis: A Survey ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات اینترنت اشیا: یک تحقیق فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویر برداری از راه دور در مقابل عکاسی چشمی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Remotely-sensed imagery vs. eye-level photography: Evaluating associations among measurements of tree cover density ترجمه عنوان مقاله تصویر برداری از راه دور در مقابل عکاسی چشمی: ارزیابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده و شهرهای هوشمند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big data and smart cities: a public sector organizational learning perspective ترجمه عنوان مقاله کلان داده و شهرهای هوشمند: چشم انداز یادگیری سازمانی بخش عمومی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فوکو و شهر هوشمند – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Foucault and the smart city ترجمه عنوان مقاله فوکو و شهر هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی معماری، شهرسازی، فناوری اطلاعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های ترافیک در شهرهای هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Traffic systems in smart cities using LabVIEW ترجمه عنوان مقاله سیستم های ترافیک در شهرهای هوشمند با استفاده از LabVIEW فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باز کردن محله های تازه ی باز: شهر هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Unpacking open innovation neighborhoods: le milieu of the lean smart city ترجمه عنوان مقاله باز کردن محله های تازه ی باز: نمونه ای از شهر هوشمند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار شهرهای هوشمند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable development of smart cities: a systematic review of the literature ترجمه عنوان مقاله توسعه پایدار شهرهای هوشمند: یک بررسی مطالعاتی اصولی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوشمندی: روشی برای ارزیابی پایداری شهر هوشمند – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smartainability: a methodology for assessing the sustainability of the smart city ترجمه عنوان مقاله هوشمندی: یک روش برای ارزیابی پایداری شهر هوشمند فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان