مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودرو پیک و افزایش بازده: روند مسافرت با خودرو – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Peak car and increasing rebound: A closer look at car travel trends in Great Britain ترجمه عنوان مقاله خودرو پیک و افزایش بازده: نگاهی نزدیک تر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل عددی صفحه پره ای متراکم مبدل حرارتی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical analysis of compact plate-fin heat exchangers for aerospace applications ترجمه عنوان مقاله تحلیل عددی صفحه پره ای متراکم مبدل حرارتی برای کاربرد های هوافضایی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سیستم تهویه روتر ماشین خنک کننده – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Rotor Ventilation System of Air Cooled Synchronous Machine Through Computational Fluid Dynamics ترجمه عنوان مقاله آنالیز سیستم تهویه روتر ماشین خنک کننده همزمان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تاخیر شکست پذیری در تخریب نمونه های فولادی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Failure-Delay Effect in Destruction of Steel Samples under Spalling Conditions ترجمه عنوان مقاله اثر تاخیر شکست پذیری در تخریب نمونه های فولادی تحت شرایط تکه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرینت سه بعدی قالب شن – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله 3D sand mould printing: a review and a new approach ترجمه عنوان مقاله پرینت سه بعدی قالب شن: یک بررسی و رویکرد جدید فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های عملکرد مبدل حرارتی سرد برای خودرو ISG – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on performance characteristics of cold storage heat exchanger for ISG vehicle ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی بر روی ویژگی های عملکرد مبدل حرارتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مبدل حرارتی لوله مارپیچ پیپ دوتایی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimisation of Double Pipe Helical Tube Heat Exchanger and its Comparison with Straight Double Tube Heat Exchanger ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مبدل حرارتی لوله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر تاثیر اندازه ذرات بر روی ویسکوزیته نانوسیال (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of particle size on the viscosity of nanofluids: A review ترجمه عنوان مقاله مروری بر تاثیر اندازه ذرات بر روی ویسکوزیته نانوسیال فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان