مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی بر اساس K-means و روش PROMETHEE – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An ordered clustering algorithm based on K-means and the PROMETHEE method ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم خوشه بندی مرتب شده بر اساس K-means و روش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وب کاوی چند معیاری با DRSA – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-criteria web mining with DRSA ترجمه عنوان مقاله وب کاوی چند معیاری با DRSA فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش مدارک وب هندی دو زبانه – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mining of Bilingual Indian Web Documents ترجمه عنوان مقاله کاوش مدارک وب هندی دو زبانه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص زوال عقل با استفاده از پلت فرم M2M / IoT – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Early Detection System for Dementia using the M2M/IoT Platform ترجمه عنوان مقاله یک سیستم تشخیص زود هنگام برای زوال عقل با استفاده از پلت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم ژنتیک – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Face Recognition System Using Genetic Algorithm ترجمه عنوان مقاله سیستم شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم ژنتیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های پردازش تصویر برای تقسیم بندی گیاهان اراضی – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A survey of image processing techniques for plant extraction and segmentation in the field ترجمه عنوان مقاله بررسی تکنیک های پردازش تصویر برای استخراج و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی گردش کار در محاسبات ابری – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards workflow scheduling in cloud computing: A comprehensive analysis ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی گردش کار در محاسبات ابری: تحلیل جامع فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستم تشخیص نفوذ نسبت به یک منبع IoT پایان به پایان – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Survey of Intrusion Detection Systems towards an End to End Secure Internet of Things ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستم تشخیص نفوذ نسبت به یک منبع IoT […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پاسخ و تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا – 2016 IEEE

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله InDReS: An Intrusion Detection and Response System for Internet of Things with 6Lo WP AN ترجمه عنوان مقاله InDReS: سیستم پاسخ و تشخیص نفوذ برای اینترنت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Threat analysis of IoT networks Using Artificial Neural Network Intrusion Detection System ترجمه عنوان مقاله آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ شبکه عصبی مصنوعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه امن IoT براساس مجوزهای محلی – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Secure Network Architecture for the Internet of Things Based on Local Authorization Entities ترجمه عنوان مقاله معماری شبکه امن IoT براساس وجود مجوزهای محلی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت شبکه از طریق شبکه نرم‌افزاری تعریف شده – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing Network Security through Software Defined Networking – SDN ترجمه عنوان مقاله امنیت شبکه از طریق شبکه نرم‌افزاری تعریف شده (SDN) فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی کیفی برای محاسبه قابلیت نرم افزاری( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quantification of the quality characteristics for the calculation of software reliability ترجمه عنوان مقاله  توصیف ویژگی های کیفی برای محاسبه قابلیت نرم افزاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر ومهندسی فناوری اطلاعات IT گرایش های مرتبط  طراحی […]

مشاهده و دانلود رایگان