مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های پردازش تصویر برای تقسیم بندی گیاهان اراضی – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A survey of image processing techniques for plant extraction and segmentation in the field ترجمه عنوان مقاله بررسی تکنیک های پردازش تصویر برای استخراج و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص تنش تبخیری به عنوان اندیکاتوری برای تعیین خشکسالی کشاورزی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Evaporative Stress Index as an indicator of agricultural drought in Brazil: An assessment based on crop yield impacts ترجمه عنوان مقاله  شاخص تنش تبخیری به عنوان اندیکاتوری (مقیاس) برای تعیین خشکسالی کشاورزی در برزیل: ارزیابی براساس آثار عملکرد محصول کشاورزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر عوامل زیست‌ محیطی بر جوانه ‌زنی دانه زیرگونه خربزه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effects of environmental factors on Cucumis melo L. subsp. agrestis var. agrestis (Naudin) Pangalo seed germination and seedling emergence ترجمه عنوان مقاله  اثرات عوامل زیست‌ محیطی بر جوانه ‌زنی دانه ‌های زیرگونه خربزه کوچک وحشی اگرستیس و رشد جوانه در آن ‌ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش گیاه به تنش سیل ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Plant responses to flooding stress ترجمه عنوان مقاله  واکنش گیاه به تنش سیل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی و مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط  علوم گیاهی، علوم باغبانی و فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعتی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکسیژن واکنش گر در پاسخ گیاهان به تنش شوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The regulatory roles of ethylene and reactive oxygen species (ROS) in plant salt stress responses ترجمه عنوان مقاله نقش های تنظیمی اتیلن و گونه های اکسیژن واکنش گر (ROS) در پاسخ های گیاهان به تنش شوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعطاف پذیری بازار کار شواهد از کارفرما و کارمند ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Why new crop technology is not scale-neutral—A critique of the expectations for a crop-based African Green Revolution ترجمه عنوان مقاله  انعطاف پذیری بازار کار بیشتر برای نوآوری بیشتر؟ شواهد از کارفرما و کارمند مرتبط با اطلاعات میکرو فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت خطر بازیافت آب نیمه شهری کشاورزی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Agricultural risk management of a peri-urban water recycling scheme to meet mixed land-use needs ترجمه عنوان مقاله  مدیریت خطر استفاده از طرح بازیافت آب نیمه شهری در کشاورزی برای پاسخگویی به نیاز های مختلف استفاده از زمین در کشاورزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اکوسیستم نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Innovation ecosystems: A critical examination ترجمه عنوان مقاله  اکوسیستم های نوآوری: بازرسی ضروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کشاورزی و محیط زیست مجله  تکنولوژی – Technovation دانشگاه  دانشگاه ملی Daejeon، جمهوری کره، جمهوری کره کلمات کلیدی  اکوسیستمهای نوآوری، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزاسیون کشاورزی آفریقا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Socio-economic determinants of agricultural mechanisation in Africa: A research note based on cassava  cultivation mechanisation ترجمه عنوان مقاله  تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی مکانیزاسیون کشاورزی در آفریقا: یک یادداشت تحقیق براساس مکانیزاسیون کشت  مزارع فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کننده موفقیت تکنولوژی تغذیه دام اتیوپی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Determinants of success and intensity of livestock feed technologies use in Ethiopia: Evidence from a  positive deviance perspective ترجمه عنوان مقاله  عوامل تعیین کننده موفقیت و کثرت استفاده از تکنولوژی تغذیه دام در اتیوپی : شواهد از دیدگاه انحرافی مثبت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه مصرف آب صنعتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Decomposition of industrial water use from 2003 to 2012 in Tianjin, China ترجمه عنوان مقاله  تجزیه مصرف آب صنعتی در سالهای 2003 تا 2012 در تیانجین، چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستاورد تخصص سازماندهی فعالیت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Potential gains from specialization and diversification further to the reorganization of activities ترجمه عنوان مقاله  دستاوردهای بالقوه از تخصص و تنوع بیشتر به سازماندهی مجدد فعالیت ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد  و مهندسی کشاورزی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی قیمت مواد غذایی مورد ذرت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Forecasting food prices: The case of corn, soybeans and wheat ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی قیمت مواد غذایی: مورد ذرت، سویا و گندم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  کشاورزی گرایش های مرتبط  اقتصاد کشاورزی مجله  مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان