مقاله انگلیسی رایگان در مورد تداخل باروری در حشرات – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reproductive interference in insects ترجمه عنوان مقاله تداخل باروری در حشرات فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط حشره شناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود دما در پرونده حشره شناسی قانونی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimising crime scene temperature collection for forensic entomology casework ترجمه عنوان مقاله بهبود دمای صحنه جرم در پرونده حشره شناسی قانونی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی رقابتی بین بازاریابی مستقیم مزارع تا مصرف کنندگان – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competitive strategies among Ontario farms marketing direct to consumers ترجمه عنوان مقاله استراتژی های رقابتی بین بازاریابی مستقیم مزارع انتاریو تا مصرف کنندگان فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میوه خرما: عدم استفاده بهینه غذایی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Date fruit (Phoenix dactylifera L.): An underutilized food seeking industrial valorization ترجمه عنوان مقاله میوه خرما: عدم استفاده بهینه غذایی در جست و جوی صنعت تعیین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک کربن خاک در سویای مزرعه و جنگل – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Soil Carbon Dynamics in Soybean Cropland and Forests in Mato Grosso, Brazil ترجمه عنوان مقاله دینامیک کربن خاک در سویای مزرعه و جنگل در ماتوگروسو […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی روانگرایی خاک غیر اشباع در حالت بحران – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simulation of liquefaction of unsaturated soil using critical state soil model ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی روانگرایی خاک غیر اشباع با استفاده از مدل خاک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شیمی خاک و مناطق گیاهی در پروش قارچ – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of soil chemistry and plant neighbourhoods in structuring fungal communities in three Panamanian rainforests ترجمه عنوان مقاله نقش شیمی خاک و مناطق گیاهی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات لاشه آبزیان مهاجم در شیمی خاک – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of invasive aquatic carrion on soil chemistry and terrestrial microbial communities ترجمه عنوان مقاله اثرات لاشه آبزیان مهاجم در شیمی خاک و جوامع میکروب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پراکندگی گلیفسات در خاک در صورت عدم کاشت – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Glyphosate Dissipation in Different Soils under No-Till and Conventional Tillage ترجمه عنوان مقاله پراکندگی گلیفسات در خاک های متفاوت در صورت عدم کاشت و زراعت مرسوم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفوذ پذیری آب خاک های غیر اشباع در منطقه بایر – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Water Permeability of Unsaturated Soils in the Arid Zone ترجمه عنوان مقاله نفوذ پذیری آب خاک های غیر اشباع در منطقه بایر فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی های خلاق و متداول برای هرس محصول – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Current and innovative technologies for pruning harvesting: A review ترجمه عنوان مقاله تکنولوژی های خلاق و متداول برای هرس محصول: یک بررسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحت تاثیر قرار گرفتن علف های هرز محیط زیست با وراثت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Weed ecology is afected by succession in diferently aged gardens of Citrus sinensis and C. reticulata ترجمه عنوان مقاله تحت تاثیر قرار گرفتن علف های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مصرف کنندگان در فرآیندهای نوآوری غذایی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of consumers in food innovation processes ترجمه عنوان مقاله نقش مصرف کنندگان در فرآیند های نوآوری غذایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان