مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سیستم های انتقال و توزیع آب کشاورزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Developing an integrated risk management framework for agricultural water conveyance and distribution systems within fuzzy decision making approaches ترجمه عنوان مقاله توسعه یک چارچوب مدیریت ریسک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاری در ریشه های رفتاری باغبانی شهری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digging for the roots of urban gardening behaviours ترجمه عنوان مقاله حفاری در ریشه های رفتاری باغبانی شهری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین جدید برای کشاورزان در استراتژی های بازاریابی مستقیم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How to survive: Artificial quality food schemes and new forms of rule for farmers in direct marketing strategies ترجمه عنوان مقاله طرح های غذایی مصنوعی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ملاتونین و برگ جیبرلیک اسید در کیفیت توت سیاه جامبو – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of melatonin and gibberellic acid foliar application on the yield and quality of Jumbo blackberry species ترجمه عنوان مقاله تاثیر ملاتونین و کاربرد برگ جیبرلیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات درمانی ملاتونین بر کیفیت توت فرنگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of melatonin treatment on the postharvest quality of strawberry fruit ترجمه عنوان مقاله اثرات درمانی ملاتونین بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری استفاده از زمین در چین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does land perform well for corn planting? An empirical study on land use efficiency in China ترجمه عنوان مقاله زمین مناسب برای کاشت ذرت: یک مطالعه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دخالت سه علف کش در جذب آهن در گیاهان ذرت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interference of three herbicides on iron acquisition in maize plants ترجمه عنوان مقاله دخالت سه علف کش در جذب آهن در گیاهان ذرت فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آنتی بیوتیک ها بر پایداری علف کش ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of antibiotics on the persistence of herbicides in soil under the combined pollution ترجمه عنوان مقاله اثر آنتی بیوتیک ها بر پایداری علف کش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ژنوتوکسیک خاک تصفیه شده با آفت کش – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of genotoxic effects of pesticide and vermicompost treated soil with Allium cepa test ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک خاک تصفیه شده با آفت کش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کرم های خاکی بر سرنوشت ژن های مقاوم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of earthworms on the fate of tetracycline and fluoroquinolone resistance genes of sewage sludge during vermicomposting ترجمه عنوان مقاله اثرات کرم های خاکی بر سرنوشت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت مشکلات منابع آبی در آبیاری کشاورزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of different strategies for managing the water resources problems of irrigated agriculture ترجمه عنوان مقاله ارزیابی استراتژی های مختلف برای مدیریت مشکلات منابع آبی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی تحلیل حساسیت شبکه عصبی مصنوعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Topology of a simple artificial neural network Sensitivity analysis of energy inputs in crop production using artificial neural networks ترجمه عنوان مقاله توپولوژی تحلیل حساسیت یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت دقت پتانسیلی روانگرایی خاک غیر اشباع – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategy for Improving Precision of Soil Liquefaction Potential ترجمه عنوان مقاله استراتژی تقویت دقت پتانسیلی روانگرایی خاک غیر اشباع فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان