مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات وابسته حالت مغز هنگام تحریک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human Memory: Brain-StateDependent Effects of Stimulation ترجمه عنوان مقاله حافظه انسان: اثرات وابسته حالت مغز هنگام تحریک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حافظه بررسی شده با تحریک مغز الکتریکی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 69 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Memory scrutinized through electrical brain stimulation: A review of 80 years of experiential phenomena ترجمه عنوان مقاله حافظه بررسی شده با تحریک مغز الکتریکی: بررسی 80 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تب حلزونی از دیدگاه یک حلزون – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Schistosomiasis from a Snail’s Perspective: Advances in Snail Immunity ترجمه عنوان مقاله تب حلزونی از دیدگاه یک حلزون: پیشرفت هایی در ایمنی حلزون فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین ویژگی ویروس های منتقل شده از حلزون های آب شیرین – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله First characterization of viruses from freshwater snails of the genus Biomphalaria, the intermediate host of the parasite Schistosoma mansoni ترجمه عنوان مقاله اولین ویژگی ویروس های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرفتن بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Should patients with complex febrile seizure be admitted for further management? ترجمه عنوان مقاله پذیرفتن بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب برای مدیریت بیشتر فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین در آنالیز پیچیده توبروز اسکلروزیس – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin in Tuberous Sclerosis Complex Analysis Using Modern Mathematical Modeling Methods ترجمه عنوان مقاله ملاتونین در آنالیز پیچیده توبروز اسکلروزیس با استفاده از روش های مدلسازی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین: تعدیل کننده عامل ضد التهابی – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin as an Anti-Inflammatory Agent Modulating Inflammasome Activation ترجمه عنوان مقاله ملاتونین به عنوان تعدیل کردن عامل ضد التهابی فعال سازی اینفلامازوم فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفسیر پزشکی: غفلت از حقوق بشر – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Medical translation: the neglected human right ترجمه عنوان مقاله تفسیر پزشکی: غفلت از حقوق بشر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی، حقوق گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهداشت و درمان، حقوق بشر و مدیریت بحران – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sanitation, human rights, and disaster management ترجمه عنوان مقاله بهداشت و درمان، حقوق بشر و مدیریت بحران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی، حقوق، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرسشنامه بیماری پارکینسون در بیماران – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Responsiveness of the short-form health survey and the Parkinson’s disease questionnaire in patients with Parkinson’s disease ترجمه عنوان مقاله بررسی تاثیرپذیری سلامتی کوتاه مدت و پرسشنامه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میوه خرما: عدم استفاده بهینه غذایی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Date fruit (Phoenix dactylifera L.): An underutilized food seeking industrial valorization ترجمه عنوان مقاله میوه خرما: عدم استفاده بهینه غذایی در جست و جوی صنعت تعیین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم کنترل تشنج ابسنس با محرک مغزی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Controlling mechanism of absence seizures by deep brain stimulus applied on subthalamic nucleus ترجمه عنوان مقاله مکانیسم کنترل تشنج ابسنس با محرک مغزی عمیق اعمال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فارماکوژنومیک در درمان اختلالات خلقی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pharmacogenomics in the treatment of mood disorders: Strategies and Opportunities for personalized psychiatry ترجمه عنوان مقاله فارماکوژنومیک در درمان اختلالات خلقی: استراتژی ها و فرصت […]

مشاهده و دانلود رایگان