مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص صرع بر اساس انرژی سیگنال الکتروانسفالوگرافی با الگوریتم ژنتیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Optimizing EEG Energy-based Seizure Detection using Genetic Algorithms ترجمه عنوان مقاله  بهینه ‌سازی تشخیص صرع مبتنی بر انرژی سیگنال الکتروانسفالوگرافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی پزشکی و پزشکی گرایش های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مکمل روی بر خستگی بیمارن سرطان کولورکتال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effects of zinc supplementation on fatigue and quality of life in patients with colorectal cancer ترجمه عنوان مقاله  اثرات مکمل روی (زینک) بر خستگی و کیفیت زندگی بیمارن مبتلا به سرطان کولورکتال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دسته بندی حملات صرعی با ویژگی آماری سیگنال الکتروانسفالوگرافی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Epileptic Seizure Classification using Statistical Features of EEG Signal ترجمه عنوان مقاله  دسته بندی حملات صرعی با استفاده از ویژگی های آماری سیگنال الکتروانسفالوگرافی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی پزشکی و پزشکی گرایش های مرتبط مغز […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوارض دیابتی مانع بهبود کیفیت زندگی در درمان زخم ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Diabetic complications do not hamper improvement of health-related quality of life over the course of treatment of diabetic foot ulcers – the Eurodiale study ترجمه عنوان مقاله  عوارض دیابت نمی تواند مانع بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در طی دوره درمان زخم پای دیابتی گردد- مطالعه یورو دیال فرمت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج جراحی سرطان پستان در زنان بدون بازسازی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Surgical outcomes in women ≥70 years undergoing mastectomy with and without reconstruction for breast cancer ترجمه عنوان مقاله  نتایج جراحی سرطان پستان در زنان ≥ 70 سال تحت ماستکتومی (برداشتن پستان) با و بدون بازسازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  3 صفحه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جستجوی بازخورد در محل کار بالینی انگیزه دانشجویان – 2017

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Students’ motivation toward feedback-seeking in the clinical workplace ترجمه عنوان مقاله  انگیزه دانشجویان برای جستجوی بازخورد در محل کار بالینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی  و علوم تربیتی مجله  معلم پزشکی – Medical Teacher دانشگاه  بهبود […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قطعه بندی دیسک اپتیک تصاویر شبکیه ای

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A Survey on Blood Vessel Segmentation and Optic Disc Segmentation of Retinal Images ترجمه عنوان مقاله  تحقیق در مورد قطعه بندی رگ خونی و قطعه بندی دیسک اپتیک تصاویر شبکیه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  6  صفحه رشته های مرتبط  پزشکی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک تولید میکرو آرایه زیستی – 2017

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bio-Microarray Fabrication Techniques—A Review ترجمه عنوان مقاله  تکنیک های تولید میکرو آرایه های زیستی- یک مرور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  24 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی و زیست شناسی گرایش های مرتبط  مهندسی بافت، علوم سلولی و مولکولی و ژنتیک مجله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد رقابتی جهت بخش بندی دستگاه های دهلیزی و آئورت مبتنی بر مدل های ناپایدار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A competitive strategy for atrial and aortic tract segmentation based on deformable models ترجمه عنوان مقاله  یک استراتژی رقابتی برای تقسیم بندی دستگاه های دهلیزی و آئورت بر اساس مدل های ناپایدار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  35 صفحه رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان تیروئید برای افراد مسن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Thyroid Hormone Therapy for Older Adults with Subclinical Hypothyroidism ترجمه عنوان مقاله درمان هورمون تیروئید برای افراد مسن مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی گرایش های مرتبط  گرایش غدد و […]

Read More