مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر تغییرات فصلی در فشار خون در هند – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting seasonal changes in blood pressure in North India: A population based four-seasons study ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر تغییرات فصلی در فشار خون […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف توسعه پایدار و برنامه جهانی بهداشت سلامت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Sustainable Development Goals and the Global Health Security Agenda: exploring synergies for a sustainable and resilient world ترجمه عنوان مقاله اهداف توسعه پایدار و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سالن غذا خوری کارکنان با فشار خون – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Workplace staff canteen is associated with lower blood pressure among industry workers ترجمه عنوان مقاله مرتبط بودن سالن غذا خوری محل کار کارکنان با فشار خون […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قارچ های پزشکی در درمان سرطان – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Medicinal mushrooms in adjuvant cancer therapies: an approach to anticancer effects and presumed mechanisms of action ترجمه عنوان مقاله قارچ های پزشکی در درمان سرطان: […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کم و زیاد بودن کلسیم در قلب – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ups and downs of calcium in the heart ترجمه عنوان مقاله کم و زیاد بودن کلسیم در قلب فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرگ ناگهانی و بیماری قلبی ایسکمی – 2017

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Sudden death and ischemic heart disease ترجمه عنوان مقاله مرگ ناگهانی و بیماری قلبی ایسکمی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط قلب و عروق مجله مجله انگلیسی جدید […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موردی کمیاب کوکائین القا شده آنوریسم آئورت – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Rare Case of Cocaine-Induced Aortic Aneurysm: A Near Dissection Event ترجمه عنوان مقاله موردی کمیاب کوکائین القا شده آنوریسم آئورت: یک رویداد تشریحی فرمت مقاله انگلیسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری قلبی و بارداری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Heart Disease and Pregnancy ترجمه عنوان مقاله بیماری قلبی و بارداری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط قلب و عروق، […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارسینوئید بیماری قلبی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Carcinoid heart disease: a guide for screening and timing of surgical intervention ترجمه عنوان مقاله کارسینوئید بیماری قلبی: یک راهنما برای غربالگری و زمان سنجی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیابت و نارسایی قلبی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Diabetes Mellitus and Heart Failure ترجمه عنوان مقاله دیابت و نارسایی قلبی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط قلب و […]

Read More